Vad hände i november?

Vad hände i november?

Vad hände i november?

Den 9 november 1989 öppnades Berlinmuren, en händelse som brukar uppmärksammas årligen. Den 11 november uppmärksammas den så kallade Stilleståndsdagen, då vapenstilleståndet 1918 slöts efter första världskriget. Den 20 november firar Mexiko revolutionsdagen för Mexikanska revolutionen.

Vad är det för speciellt med 1 november?

Allhelgonadagen – Denna benämning på dagens datum infördes 1953, som ersättning för det tidigare Alla helgons dag, eftersom denna benämning gavs åt den rörliga helgdag, som då infördes att infalla lördagen mellan 31 oktober och 6 november.

Vad hände den 19 november?

Dagen firas för att man ska ägna en tanke åt alla de personer som lever utan toaletter, säker sanitet och värdig hygien. Världsdagen mot barnmisshandel instiftades 2000 och uppmärksammar utsatta barn världen över.

Vad händer den 3 november varje är?

1918 – Kungadömet Österrike-Ungern bryter samman. 1918 – Polen deklarerar sin självständighet från Ryssland.

Vad hände den 1 november 1993?

Fördraget om Europeiska unionen/Maastrichtfördraget

  • Undertecknades: den 7 februari 1992 i Maastricht i Nederländerna.
  • Trädde i kraft: den 1 november 1993.

Relaterade inlägg: