Vad händer med Ryssland och Ukraina?

Vad händer med Ryssland och Ukraina?

Vad händer med Ryssland och Ukraina?

Efter veckor av extrema spänningar beslutade president Vladimir Putin den 21 februari 2022 att erkänna de icke regeringskontrollerade områdena i länen Donetsk och Luhansk i Ukraina som oberoende enheter och att skicka ryska trupper till områdena.

Vad ska Ryssland göra med Ukraina?

Upptrappningen 20 började Ryssland mobilisera militära trupper kring gränsen till Ukraina. Putin har sedan dess spridit propaganda om att det pågår ett folkmord av rysktalande personer i östra Ukraina, och påstått att man måste stå beredd att skydda den rysktalande befolkningen i landet.

Vad tycker Ukraina om kriget?

Ukraina vill att Nato inrättar en flygförbudszon, men Natoländerna tvekar. Risken är att direkt militär Natoinblandning bidrar till ett tredje världskrig, särskilt som den ryske presidenten har antytt beredskap att ta till kärnvapen.

Vad tycker Sverige om kriget i Ukraina?

Vi tycker att Sverige och regeringen ska göra allt de kan för att verka för en diplomatisk lösning av konflikten. Vi ser positivt på de sanktioner som riktar sig till oligarker och eliten i Ryssland. Sverige bör också se över alla handelsrelationer med Ryssland samt stärka stödet till civilsamhället i Ryssland.

Vad händer om Ryssland invaderar Ukraina?

Minskad handel, exportförbud, bojkotter, eventuella handelskrig, reseförbud, frusna tillgångar, utestängning av banker och så vidare, kommer alltid med kostnader. Hur stora dessa kostnader blir beror bland annat på krigets längd och art samt på utformningen av sanktioner och motåtgärder.

Hur har Sverige påverkats av kriget i Ukraina?

Om kriget i Ukraina blir kortvarigt kommer Sveriges ekonomi inte påverkas negativt, däremot kan ett långvarigt krig, med stigande ränta och oljepriser samt minskad konsumtion, drabba världshandeln.

Vad händer med Sverige om det blir krig i Ukraina?

Försvarsmakten och de svenska politikerna tror inte att det kommer att bli krig i Sverige just nu, även om det är omöjligt att säga säkert vad som kommer att hända. Sverige är inte med i NATO. Vi hjälper Ukraina med nödhjälp och utrustning till deras försvar, men vi skickar inga soldater och är inte med i kriget.

Hur går det för Ukraina i kriget?

Ihållande attacker mot sista fästena i Donetsk Den ryska artilleribeskjutningen mot Slovjansk och Kramatorsk i Donetsk har under onsdagen varit fortsatt ihållande. Minst åtta civila ska ha dött av attackerna det senaste dygnet, uppger ukrainska tjänstemän.

Hur går det med kriget i Ukraina?

Guvernör vill evakuera 350 000 från Donetsk På tisdagen intensifierade Ryssland angreppen mot Slovjansk, med massiv artilleribeskjutning. Minst två personer har dödats och ytterligare sju personer har skadats vid attackerna, uppger lokala myndigheter enligt AFP.

Relaterade inlägg: