Vad kan orsaka ketoacidos?

Vad kan orsaka ketoacidos?

Vad kan orsaka ketoacidos?

Ketoacidos kan inträffa om hormonet insulin saknas i kroppen. Då kan cellerna inte ta upp blodsockret och blodsockervärdet stiger. Det kan hända vid exempelvis obehandlad typ 1-diabetes, om man glömt ta sitt insulin eller om en insulinpump inte fungerar som den ska.

Vad är Blodketoner?

Vid ketonförgiftningen blir blodet blir surt och det är farligt. Om blodsocker- och blodketon- nivåerna fortsätter att stiga kan man bli mycket sjuk väldigt snabbt. Man blir illamående, får ont i magen, blir trött, efterhand slö och slutligen medvetslös.

Hur skiljer sig se långsiktiga komplikationerna mellan personer med typ 1 eller typ 2-diabetes?

En person med MODY kan till exempel även drabbas av läkemedelsutlöst diabetes. Personer som har typ 1-diabetes och samtidigt är överviktiga kan utveckla insulinresistens och få höga blodfetter som annars är typiskt vid typ 2-diabetes.

Vilka sena komplikationer kan uppstå vid diabetes?

Långvarigt högt blodsocker ökar risken för organförändringar eftersom de små och stora blodkärlen, hjärtat och nerverna skadas av hög blodsockerhalt. A och O är alltså att försöka ha god blodsockerkontroll. Risken att få senkomplikationer beror också på hur länge man har haft diabetes.

Kan man få ketoacidos utan diabetes?

Patienter med diabetes kan också normoglykemisk ketoacidos av samma orsaker som individer utan diabetes.

Hur tar man Blodketoner?

Genom att mäta blodketoner Portabla och pa- tientnära blodketonmätare gör det möjligt att identifiera en stegring av ketoner tidigt, även om plasmaglukos endast är måttligt förhöjt. Möjligheten att monito rera B-ketoner och plasmaglukos innebär en förbättring av handläggningen av dia- betesketoacidos [9].

Vilka två akuta komplikationer finns vid diabetes?

De är sällan livshotande på samma sätt som komplikationerna i stora blodkärl. Men de kan leda till att du får skador på ögats näthinna, njurskador och skador på nerver. Skadorna på nerverna kan ge sämre känsel, oftast i fötter och ben. Skador i små blodkärl kan också göra att det blir svårt att få och behålla stånd.

Relaterade inlägg: