Kan man dra ut en infekterad tand?

Kan man dra ut en infekterad tand?

Kan man dra ut en infekterad tand?

Ibland blir en tand så skadad eller infekterad att den inte går att rädda. Då måste den tas bort. Det händer också att friska tänder behöver tas ut, till exempel visdomständer som inte får plats.

Hur åldras tänder?

När tanden åldras blir emaljytan hårdare och därmed skörare. Ytan får lättare sprickor som missfärgas. Tanden blir även mindre elastisk och om det finns stora fyllningar, ökar risken för att tänderna går sönder. Med stigande ålder mörknar tänderna och blir gulare.

Vad kan leda till dålig munhälsa?

Med tiden har flera studier gjorts och dessa visar att personer som lider av medelsvår eller mycket svår tandlossning kan löpa högre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar jämfört med personer som inte lider av tandlossning, och studien genomförd på Karolinska Institutets visar på ett särskilt samband mellan ...

Hur känns en infekterad tand?

Symptom. Symptom på en tandrelaterad infektion är smärta i och kring den infekterade tanden, och svullnad i vävnaderna omkring den. Lymfkörtlarna kan också vara svullna, och andedräkten kan lukta illa.

Vad ska man vara observant gällande munhälsa hos äldre?

Sambandet mellan oral och allmän hälsa blir mera påtagligt med stigande ålder. Sjukdomar och medicinering påverkar mun och tänder, men en dålig munhälsa kan även påverka den allmänna hälsan. Det finns flera rapporter som visar på samband mellan munhälsa och lungsjukdomar, sjukdomar i hjärta/kärl samt diabetes (8-14).

Vilka sjukdomar påverkar tänderna?

Besvär i munnens slemhinna som beror på sjukdom Du kan få besvär i munnens slemhinnor om du har nedsatt immunförsvar, hiv eller en blodsjukdom. Sår och blåsor är exempel på besvär i munnens slemhinnor.

Vilka observationer av munhålan är viktiga att göra vid munvård och tandborstning?

En god munhygien innefattar att regelbundet avlägsna den plackbildning som naturligt bildas i munnen. Placket består av bakteriebeläggningar och är en avskrapbar pålagring i tandköttskanten. Fluoridtillförsel är det viktigaste försvaret mot kariesskador på tänderna.

Vad är en god tandhälsa?

God tandhälsa med hjälp av förebyggande tandvård Att upprätthålla goda munvårdsrutiner hemma är viktigt för en god tandhälsa. Tänderna bör borstas i två minuter två gånger om dagen med fluortandkräm och en mjuk tandborste. Om möjligt bör det ske efter frukost och innan du går och lägger dig på kvällen.

Relaterade inlägg: