Hur fungerar Hej Siri?

Hur fungerar Hej Siri?

Hur fungerar Hej Siri?

Ställa in ”Hej Siri” så att Siri lättare kan känna igen din röst

 1. Gå till Inställningar.
 2. Tryck på Siri och sökning.
 3. Inaktivera Lyssna efter ”Hej Siri” och aktivera på nytt.
 4. När skärmen Ställ in ”Hej Siri” visas trycker du på Fortsätt.
 5. Säg varje kommando som visas på skärmen.
 6. Tryck på Klar.

Vad innebär tyst läge?

När Helt tyst är aktiverat sker följande: Inga alarm hörs. Enheten vibrerar eller låter inte när du får samtal, meddelanden eller aviseringar. Inget ljud hörs från musik, videor, spel eller annan media.

Varför ringer iPhone trots ljudlös?

Gå till Inställningar > Stör ej. Slå på Schemalagt och ställ in ett schema. Välj när du vill ta emot aviseringar, samtal och notiser: Tystnad: Välj att alltid tysta samtal och meddelanden eller endast när enheten är låst.

Får inga notiser iPhone 13?

Ställa in platsbaserade notiser Gå till Inställningar > Integritet > Platstjänster och tryck sedan på en app för att stänga av eller aktivera notiser baserat på din plats.

Är tystnad ett ljud?

Tystnad är en relativ eller total frånvaro av ljud. Omgivningar där ljudnivån inte överstiger 20–30 decibel betraktas som tysta. Tystnad gör att andra och mer subtila ljud som de från naturen, får tillfälle att komma fram.

Hur får man bort tysta notiser?

Alternativ 1: I appen Inställningar

 1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
 2. Tryck på Appar och aviseringar. Aviseringar.
 3. Tryck på en app under Nyligen skickat.
 4. Tryck på en aviseringstyp.
 5. Välj alternativ: Välj Med avisering eller Tyst.

Har tystade notiser iPhone?

Dela din fokusstatus När du väljer en fokusinställning kan du aktivera Dela fokusstatus så att appar visar, för dem som skickar dig meddelanden, att du har notiser tystade. Apparna vet bara att du har stängt av ljudet för notiser. Apparna vet inte vilken fokusinställning du har aktiverat så namnet delas aldrig.

Relaterade inlägg: