Vilken Tid får man ob?

Vilken Tid får man ob?

Vilken Tid får man ob?

Före klockan 07.30 och efter klockan 17.00 räknas som obekväm arbetstid. Du har också rätt till OB-tillägg om du arbetar efter klockan 15.00 dagen före röd dag. Blir du beordrad att jobba över en kväll får du inte OB-tillägg, utan övertidsersättning. Övertidsersättningen är högre än OB-tillägget.

Hur mycket ligger OB på?

I de flesta avtalen är ersättningen per timme månadslönen dividerad med 400 under nätter måndag till lördag klockan 00.00 - 07.00. Observera att under perioden klockan 00.00 - 05.00 är det nattvila och normalt inte tillåtet att arbeta. Genom kollektivavtal kan det dock vara tillåtet att arbeta även dessa timmar.

Får man ob på söndagar?

Måndagar till fredagar börjar OB tillägget från klockan 20.00 till 06.00 nästföljande dag. Lördag, midsommar- jul- och nyårsafton börjar OB tillägget från klockan 16.00 till 06.00 nästföljande dag. Söndag och helgdag (röda dagar) börjar OB ersättningen från klockan 06.00 till 06.00 nästföljande dag.

Hur mycket är OB3?

Information om regler för OB-ersättning
PeriodStartOB-typ
Alla dagar22:30OB2
Helger och veckoslut06:30OB3
Helger och veckoslut16:30OB1 + OB3
Helger och veckoslut22:30OB2 + OB3

Hur mycket ob får man på helger inom vården?

OB-ersättning per timme Avtalstext 00-24 O-tilläggstid B 53,00 kr/timme Tid från kl 00.00 till kl 24.00 lördag, söndag, helgdag eller dag som både föregås och efterföljs av söndag eller helgdag. Jul- och nyårsafton jämställs med helgdag.

När betalas ob ut?

Obekvämstillägg eller ob-tillägg är en ersättning som betalas ut när en anställd arbetar på obekväm arbetstid enligt definition i kollektivavtal och/eller anställningsavtal. Det finns inga bestämmelser om obekvämstillägg eller obekväm arbetstid i lag.

Får man ob på alla jobb?

SVAR: Enligt det centrala kollektivavtalet som gäller för kommun- och landstingsanställda utges ob-tillägg från klockan 19.00 på vardagar. Ob-tillägg får man också från klockan 16.00 vardag närmast före trettondedag jul, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen och alla helgons dag.

Vad är OB 1 och ob 2?

OB-ersättning för nattarbete (OB2) uträknas enligt följande: För arbetstid förlagd mellan klockan 01:00 och klockan 06:00 utgår OB2 utöver OB1 ovan.

Vad ligger helg OB på?

OB-ersättning är ett tillägg som du får utöver din vanliga lön för att du arbetar på obekväm arbetstid. Fredag 30/10 kl. 16-00 O-tilläggstid B 53,00 kr/timme Tid från kl 16.00 till kl 24.00 vardag närmast före trettondag jul, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen eller Alla helgons dag.

Vem får OB tillägg?

Ob-ersättning är ett annat begrepp som används, oftast som benämning för alla typer av ersättningar du får när du jobbar under förskjuten arbetstid. Det finns många regler som arbetsgivare behöver ta hänsyn till när det kommer till obekväma arbetstider.

Vad är OB tillägg 2?

OB-ersättning för nattarbete (OB2) uträknas enligt följande: För arbetstid förlagd mellan klockan 01:00 och klockan 06:00 utgår OB2 utöver OB1 ovan.

Får inte OB?

Ob-tillägg är ingen självklarhet Att få ob-ersättning är normalt men det beror på att majoriteten av arbetsgivarna i Sverige har kollektivavtal. Det är avtalet som reglerar ersättningen vid förskjuten arbetstid. Du kan med andra ord inte kräva ob-ersättning från en arbetsgivare som inte har ett kollektivavtal.

Relaterade inlägg: