Vad betyder HFpEF?

Vad betyder HFpEF?

Vad betyder HFpEF?

Det har dock länge varit känt att en relativt stor andel (30-40 %) av all kronisk hjärtsvikt inte har sänkt EF, utan EF i normalt intervall, > 40-50 %. Denna grupp kallas Heart failure with preserved Ejection Fraction (HFpEF), EF 50 % eller mer.

Vad är normalt EF?

Normal ejektionsfraktion är vanligtvis cirka 70 %. EF under 40 % räknas som nedsatt (HFrEF), medan ett värde över 40 % räknas som bevarad EF (HFpEF). Många patienter har en EF mellan 40 och 49 %, vilket räknas som lätt nedsatt.

Är hjärtsvikt kroniskt?

Kronisk hjärtsvikt uppkommer när hjärtat inte kan pumpa ut tillräcklig mängd blod till kroppens vävnader och organ. En vanlig orsak är att hjärtat är skadat eller försvagat, men det kan också vara för att det är så stelt att det inte kan fylla sig med blod ordentligt.

What is heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF)?

  • Heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF): More than diastolic dysfunction. Hypertension in particular is a strong risk factor; 80 to 90 percent of patients with HFpEF are hypertensive. Historically, HFpEF was termed diastolic heart failure; however, recent investigations suggest a more complex and heterogeneous pathophysiology.

Where can I get help for HFpEF?

  • HFpEF Treatment and Research at the University of Michigan Frankel Cardiovascular Center The University of Michigan Heart Failure Program at the Frankel Cardiovascular Center offers highly specialized care for patients with HFpEF. Our HFpEF Clinic is staffed by heart failure specialists Drs. Scott Hummel and Matthew Konerman.

What is the HFpEF clinic?

  • Our HFpEF Clinic is staffed by heart failure specialists Drs. Scott Hummel and Matthew Konerman. Treatment in our HFpEF program takes the whole person into account, not just their heart.

How does HFpEF change over time?

  • While not always the case, patients with HFpEF often have one or more of the above diseases. These diseases are thought to gradually change the structure and function of the heart over time. These changes stiffen the heart, making it more difficult for it to fill appropriately.

Relaterade inlägg: