Vad händer om man inte lagar en trasig tand?

Vad händer om man inte lagar en trasig tand?

Vad händer om man inte lagar en trasig tand?

Ett hål som inte lagas kan orsaka en inflammation och en infektion i tandnerven. Hålet blir då större och djupare. Det leder ofta till tandvärk och att tanden måste lagas eller ersättas. Ibland behöver en tand lagas för att en gammal lagning har gått sönder eller för att tanden har blivit skadad.

Vad kostar en ny kindtand?

Även materialval liksom eventuella förbehandlingar kan ha en stor inverkan på det slutgiltiga priset. I regel brukar en tand kosta någonstans mellan 20 0 kronor att ersätta, exklusive eventuella rabatter och bidrag från det statliga tandvårdsstödet.

Kan man få cancer i tänderna?

Den absoluta majoriteten är skivepitelcancer, följt av spottkörtelcancer. Metastaser från andra maligniteter till munhålan förekommer, men är ovanliga. Prognosen för oral cancer är sämre än genomsnittet för cancersjukdomar.

Kan en död tand sitta kvar?

Beroende på vad det är för tand, vad orsaken till situationen är, hur allvarligt det är och vilka förutsättningar man har – kan man antingen dra ut eller behålla en död tand genom rotfyllning.

Har inte råd att gå till tandläkaren?

Du kan vända dig till socialtjänsten i din kommun om det inte finns några andra alternativ till att betala för tandvården. Då kan du ansöka om försörjningsstöd. Det kallas också för ekonomiskt bistånd. Du kan oftast få ekonomisk hjälp för sådan tandvård som måste göras direkt.

Relaterade inlägg: