Hur lyckades grekerna erövra Troja?

Hur lyckades grekerna erövra Troja?

Hur lyckades grekerna erövra Troja?

På Odysseus inrådan byggde grekerna en stor, ihålig trähäst som de ställde fram framför Trojas port innan de gömde flottan en bit därifrån. Trojanerna drog in "gåvan" innanför murarna, men under natten hoppade de gömda krigarna ut ur hästen och öppnade stadsportarna. Troja föll på grund av den trojanska hästen.

Har det trojanska kriget ägt rum?

Problemet är att de äldsta nedskrivna grekiska historierna om kriget stammar från 700-talet f.Kr., medan själva kriget torde ha ägt rum på 1200- eller 1100-talet f.Kr., vilket gör myterna svåra att använda för en forskare. Tidsspannet är för stort, tendensen för skarp och sagoinslagen alldeles för många.

Vad heter berättelsen om det trojanska kriget?

Iliaden skildrar en händelse under det tionde och sista året av det trojanska kriget - grekernas krigståg mot Troja. Akilles, som är grekernas främste hjäte, har dragit sig tillbaka efter en tvist med härföraren Agamemnon.

Vem dödade Agamemnon?

När han efter många äventyr återvände hem från Troja, mördades han av hustrun Klytaimnestra och hennes älskare, Aigisthos. Mordet var en hämnd för att Agamemnon dödat sin och hustruns dotter Ifigenia.

Vart befinner sig Priamos skatt idag?

Han var övertygad om att han hade hittat kung Priamos skatt. Skatten stals sedan av ryska trupper i slutet av andra världskriget. Därefter försvann den, men återfanns 1993 och förvaras nu på Pushkinmuseet i Moskva.

Vad betyder Ilion?

Ilion kan syfta på: Ilion – från grekiska Ίλιον, en stad i antiken, se Troja. Ilion (Illyrien) – en forntida stad i Illyrien, bebodd av folkstammen Phoebotis. Ílion – förort till Aten.

Relaterade inlägg: