Vad händer vid en adhd utredning?

Vad händer vid en adhd utredning?

Vad händer vid en adhd utredning?

När du utreds får du träffa en läkare och en psykolog. Du får göra intervjuer och ibland även tester. Ibland är till exempel en socionom eller en arbetsterapeut med i utredningen.

Vad händer efter man fått en adhd diagnos?

Det finns olika kurser och grupper för dig som har fått diagnosen adhd. Många som har adhd har svårt att organisera, planera och prioritera och kan därför behöva hjälp av en arbetsterapeut för att få struktur på vardagen. Många barn och unga kan få hjälp av läkemedel för att minska sina adhd-symtom.

Hur påbörja adhd utredning?

Tidsplanen bestämmer ni ofta tillsammans vid utredningens början. Oftast görs utredningen av en psykolog och en läkare. Läkaren intervjuar dig och undersöker om det kan finnas andra medicinska orsaker till dina svårigheter. Psykologen arbetar med olika metoder, tester och frågeformulär för att bedöma olika förmågor.

Vad händer efter en diagnos?

Utredningen syftar till att bedöma om personen har funktionsnedsättningar i vardagen och hur dessa kan förklaras. En diagnos kan skapa förståelse hos personen själv, närstående och andra i omgivningen. Underlaget som tas fram under utredningen kan också användas för planering av stöd- och behandlingsinsatser.

I vilken ålder visar sig adhd?

Tidigast från 4 till 6 års ålder brukar man kunna ställa diagnosen. Utredningen ska också belysa hur barnet fungerar i vardagen och lyfta fram både styrkor och svagheter. Om barnet har tillkommande problem är det viktigt att uppmärksamma dem också.

Hur snabbt kan man få adhd diagnos?

Så från första utredningen så ungefär 3 år.

Relaterade inlägg: