Hur skanna flera sidor till ett dokument?

Hur skanna flera sidor till ett dokument?

Hur skanna flera sidor till ett dokument?

Skanna ett pappersdokument och skapa ett PDF-dokument med förinställningar (Windows)

 1. Välj Verktyg > Skapa PDF > Skanner > [dokumentförinställning]. Obs! ...
 2. Klicka på Skanna.
 3. Om du tillfrågas om du vill läsa in ytterligare sidor väljer du Skanna flera sidor, Skanna baksidor eller Skanningen är slutförd och klickar på OK.

Hur gör man när man ska scanna?

Öppna den inbyggda kameraappen på en kompatibel mobil eller surfplatta med Android. Rikta kameran mot QR-koden. Tryck på bannern som visas på mobilen eller surfplattan med Android. Slutför inloggningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Hur gör man för att skanna QR-kod?

Steg 2: Skanna QR-koden

 1. Öppna den inbyggda kameraappen på en kompatibel mobil eller surfplatta med Android.
 2. Rikta kameran mot QR-koden.
 3. Tryck på bannern som visas på mobilen eller surfplattan med Android.
 4. Slutför inloggningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Hur skannar man streckkod?

Steg 2: Skanna QR-koden

 1. Öppna den inbyggda kameraappen på en kompatibel mobil eller surfplatta med Android.
 2. Rikta kameran mot QR-koden.
 3. Tryck på bannern som visas på mobilen eller surfplattan med Android.
 4. Slutför inloggningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Kan man redigera ett skannat dokument?

När du har skannat ett dokument kan du öppna det i Word och redigera det. Hur du gör det beror på vilken version av Office du har installerad.

Hur skannar man in ett mail?

Du kan skanna med hjälp av knappen Scan to E-mail (Skanna till e-post) och bifoga skannade bildfiler automatiskt till ett e-postmeddelande. Placera originalet på skannern. Läs ett av dessa avsnitt för anvisningar. Dokument eller foton:Placering av dokument eller foton.

Hur gör man en PDF sökbar?

Öppna den eller de filer som du vill omvandla till sökbara PDF-filer. Klicka på Profiler och kontrollera inställningarna i dialogrutan PDF Create-profiler. Rutan Sökbar PDF kryssas för automatiskt. Behåll inställningen och ändra andra inställningar (t.

Hur skannar man från Samsung skrivare till dator?

I Samsung Easy Printer Manager markerar du din skrivare i Skrivarlista och klickar sedan på Inställningar för att skanna till dator. Markera kryssrutan Aktivera skanning från enhetspanel och klicka sedan på Spara. Under Kontoinformation för skanning anger du ditt skanner-ID och lösenord och klickar sedan på OK.

Hur gör man när man skannar en QR kod?

Öppna den inbyggda kameraappen på en kompatibel mobil eller surfplatta med Android. Rikta kameran mot QR-koden. Tryck på bannern som visas på mobilen eller surfplattan med Android. Slutför inloggningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Kan man kopiera en QR-kod?

4. Spara eller skriv ut qr-koden genom att ställa dig med pilen på qr-koden, högerklicka och sedan kan du spara som eller kopiera qr-bilden. 5. För att läsa QR-koder med i-pad, så behöver du en app som läser QR-koder.

Relaterade inlägg: