Hur blir man kung och drottning?

Hur blir man kung och drottning?

Hur blir man kung och drottning?

- Kronprinsessans man kan aldrig bli kung. Det handlar ju om att ärva kronan, tronen, och det kan bara den som är i rätt nedstigande led från vår nuvarande kung, Carl XVI Gustav, säger Annika Lagerquist Velaz Roca, lektor i statsrätt vid Stockholms universitet. Vad innebär det?

Kan man gå till kungs?

De flesta som i dag associerar till begreppet »gå till kungs« tänker på äktenskap där den ena eller båda parterna är underåriga. Vigselålder blev lagstadgat på 1600-talet. I 1734 års lag gällde regeln att kvinnor skulle ha fyllt 15 år och män 21 år för att få gifta sig. Undantag beviljades av kungen.

Hur blir man kunglig?

Hovleverantörskap beviljas av H.M. Konungen. För att ansöka om att bli kunglig hovleverantör måste företaget först ha levererat varor eller tjänster till hovet i minst fem år. Dessutom ska ekonomin ha skötts utan anmärkningar.

Får kungen bryta mot lagen?

Kungen kan inte åtalas för sina gärningar. Detta regleras i 5 kap. 8 § regeringsformen. Den straffrättsliga immuniteten omfattar alla gärningar, både sådana som utförs i tjänsten och sådana som är av rent privat natur.

Hur blir man högvakt?

Livgardets rekryter går sin utbildning i Kungsängen med undantag för vissa befattningar där delar av utbildningen är på annan ort. Till exempel genomför de som har befattningen "beriden högvakt/skyttesoldat" sin ridutbildning på Kavallerikasern i Stockholm.

Relaterade inlägg: