Vad är ett betalningsinstrument?

Vad är ett betalningsinstrument?

Vad är ett betalningsinstrument?

1. betalningsinstrument: ett kontokort eller något annat personligt instrument eller en personlig rutin som används för att elektroniskt initiera en betalningstransaktion, 2.

Vad är penningöverföring?

penningöverföring: en betaltjänst där medel tas emot från en betalare, utan att något betalkonto öppnas i betalarens eller betalningsmottagarens namn, uteslutande i syfte att överföra motsvarande belopp till en betalningsmottagare eller en annan betaltjänstleverantör som agerar på betalningsmottagarens vägnar, eller ...

Vad är ett Betaltjänstombud?

Ombud för betalningsinstitut och betaltjänstleverantörer Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer kan erbjuda betaltjänster genom ombud (betaltjänstombud). Den som enbart är betaltjänstombud behöver inte ha ett eget tillstånd, men ska vara anmäld till Finansinspektionen av sin huvudman.

Vad är en Betalningsinitieringstjänst?

En betalningsinitieringstjänst är enligt lagen en "tjänst för att på begäran av betaltjänstanvändaren initiera en betalningsorder från ett betalkonto hos en annan betaltjänstleverantör".

Hur fungerar Western Union?

Du måste fylla i formuläret Skicka pengar och betala ombudet beloppet du vill skicka i kontanter, plus avgifter. För att hämta ut pengarna måste mottagaren fylla i formuläret Ta emot pengar hos valfritt Western Union-ombud och uppvisa giltig legitimation. Ombudet betalar sedan det överförda beloppet till mottagaren.

Vad är en betaltjänstleverantör?

En betaltjänstleverantör (engelska: Payment Service Provider, PSP), även känt som betalväxel, är ett företag som förmedlar betaltjänster. En betaltjänstleverantör är uppkopplad till flera betalningsförmedlare (banker, inlösare och kortföretag).

Kan man lita på Western Union?

Western union är scam och lurar kunder och håller ej ord. Varning för detta scam företag som tar ut extremt höga avgifter och inte håller vad de lovar. Om ni vill vara säkra på att era pengar kommer fram och att ni kan lita på företaget så råder jag er att vända er till en annan aktör.

Kan man skicka kontanter via Western Union?

Du måste fylla i formuläret Skicka pengar och betala ombudet beloppet du vill skicka i kontanter, plus avgifter. För att hämta ut pengarna måste mottagaren fylla i formuläret Ta emot pengar hos valfritt Western Union-ombud och uppvisa giltig legitimation. Ombudet betalar sedan det överförda beloppet till mottagaren.

Relaterade inlägg: