Vad det kan innebära att få en cancerdiagnos?

Vad det kan innebära att få en cancerdiagnos?

Vad det kan innebära att få en cancerdiagnos?

En del människor som får ett cancerbesked har kanske känt på sig att något är fel och har oroat sig en tid. Andra kan vara helt oförberedda. Sjukdomen kanske upptäcktes vid en vanlig hälsoundersökning eller när du sökte för ett symtom som du inte uppfattat som allvarligt.

Hur lång tid tar det att få cancerbesked?

Medianväntetiden fram till start av behandling är 59 dagar för samtliga patienter, det vill säga hälften av patienterna väntar längre än så.

Vad händer efter cancerbesked?

Den första tiden efter beskedet Den första tiden kan man ha svårt att koncentrera sig, uppleva overklighetskänslor och känna sig rastlös, rädd och nedstämd. Ett cancerbesked innebär dessutom ofta upprepade besked efter provtagningar, eventuella operationer och ställningstaganden till behandling.

Får läkare lämna cancerbesked på telefon?

Ansvarsnämnden har till och med uttalat att besked om cancer inte ska lämnas per telefon [7]. Ändå är det mycket vanligt. Överhagens egen enkät visar ca 20 procent för MS-besked. I cancersammanhang brukar siffran 30 procent anges som vanlig.

Hur svarar man på cancerbesked?

Visa att du bryr dig om den som blivit sjuk och vill veta hur personen har det. Låt personen prata om sjukdomen om han eller hon vill. Arbetskamrater och chefer kan vara till stöd genom att ha förståelse för det. Många som får cancer blir sjukskrivna under behandlingstiden.

Hur ger läkare dåliga besked?

Den läkare som meddelat diagnosen eller de tråkiga medicinska beskeden upplever ofta stark emotionell påfrestning och oro, ansvar för informationen och rädsla för en negativ syn på honom/henne i egenskap av »budbärare«.

Relaterade inlägg: