Vad är inköpssystem?

Vad är inköpssystem?

Vad är inköpssystem?

Ett dynamiskt inköpssystem är en helt elektronisk metod för upphandling. Systemet är öppet för nya leverantörer under hela giltighetstiden och antalet leverantörer får inte begränsas. Det är ett flexibelt system som ökar möjligheterna att få in nya produkter och lösningar till upphandlande organisationer.

Vad är grön upphandling?

Grön offentlig upphandling (GPP) används som styrmedel för att myndigheter genom inköp ska kunna påverka marknader att bli mer miljövänliga. GPP innebär att den upphandlande myndigheten inför miljökrav i upphandlingen som leverantören måste uppfylla.

Varför ska man upphandla?

Offentlig upphandling ska säkerställa att organisationer inom offentlig sektor öppnar upp sina inköp för konkurrens. Detta så att skattemedel används så effektivt som möjligt och företag inom EU kan göra affärer med offentlig sektor på lika villkor.

Hur fungerar lagen om offentlig upphandling?

När offentlig sektor köper varor, tjänster eller byggentreprenader sker det oftast genom en offentlig upphandling. Offentlig upphandling är en lagreglerad inköpsprocess som ska se till att offentliga inköp öppnas för konkurrens och att offentliga medel används så effektivt som möjligt.

Vad är hållbar upphandling?

I en hållbar upphandling tar du inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår för din organisation utan ser till samhället i sin helhet. Samtidigt minimerar du skador på miljön och värnar om olika sociala aspekter såsom schyssta arbetsvillkor.

Vad är syftet med lagen om offentlig upphandling?

Offentlig upphandling är en lagreglerad inköpsprocess som ska se till att offentliga inköp öppnas för konkurrens och att offentliga medel används så effektivt som möjligt. Den offentliga upphandlingen regleras bland annat av lagen om offentlig upphandling (LOU). Reglerna för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv.

Vad gör man som upphandlare?

En upphandlare genomför offentliga upphandlingar och konkurrensutsätter inköp av varor och tjänster inom den offentliga sektorn, det vill säga huvudsakligen skattefinansierade verksamheter inom stat, kommun och landsting.

Vad är syftet med LOU?

Lagen om offentlig upphandling, LOU, är till för att reglera och skydda nyttjandet av offentliga medel, se till att de konkurrensmöjligheter som finns utnyttjas, samt att se till att upphandlingen genomförs affärsmässigt.

Hur görs en upphandling?

Hur går en upphandling till?

  • Behovsanalys. ...
  • Förfrågningsunderlaget. ...
  • Annonsering. ...
  • Anbudsgivning. ...
  • Uteslutning av leverantör. ...
  • Kontroll av leverantörers lämplighet (kvalificering) ...
  • Tilldelning av kontrakt (utvärdering av anbud) ...
  • Avtalsspärr.

Relaterade inlägg: