Vad kostar överlast lastbil?

Vad kostar överlast lastbil?

Vad kostar överlast lastbil?

För avgiftspliktig överlast tas avgift ut med ett grundbelopp om 2 000 kr samt därutöver med ett belopp beräknat för varje axel, boggi eller trippelaxel enligt ett särskilt fastställt sätt. Överlastavgift för motordrivet fordon påförs ägaren.

Vem får böter vid överlast lastbil?

Enligt uppgifter från Transportstyrelsen så gäller följande när det gäller vem som betalar böter för överlast: "Överlastavgift för motordrivet fordon påförs ägaren. Överlast för släpvagn påförs ägaren av det fordon som släpvagnen dras av".

Får man köra vidare med överlast?

Är det olovlig körning, det vill säga att du saknade körkortsbehörighet för ett sådant fordon du behövt för att köra ”lasten”, är det i sig grund för att återkalla körkortet. Är det däremot enbart överlast, är detta inte något som i normalfallet återkallar körkortet.

Vad är överlast?

Med de nya reglerna ska överlast beräknas utifrån ett fordons totalvikt, det vill säga fordonet, föraren och lasten, istället för maxlastvikten. Regeringen ändrar även i trafikförordningen så att polisen ska kunna hindra fortsatt färd om ett fordons totalvikt överskridits med mer än 10 procent.

Vem får Överlastavgiften?

7 § Överlastavgift påförs för motordrivet fordon, ägaren, och för släpvagn, ägaren av det fordon som släpvagnen dras av. I fråga om motordrivet fordon som innehas på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller som innehas med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år anses innehavaren som ägare.

Hur mycket överlast innan man blir av med körkortet?

Nu har man ändrat så att man i stället beräknar eventuell överlast utifrån totalvikten. Man har även sänkt gränsen för när polisen kan hindra fortsatt färd med ett överlastat fordon. Tidigare låg gränsen för det på 20% av maximilasten, nu är den sänkt till 10% och man räknar på totalvikten.

Vad händer om man kör för tung bil?

Det som kan hända är att du blir tagen för olovlig körning; det innebär dagsböter, indraget körkort och du får ställa ekipaget på plats. Tidigare fick man köra tunga fordon på b-kort till/från besiktningsorgan (SBP; SiS, DNV, ÅF mfl) samt till/från verkstad och för ren transport från ett ställe till ett annat.

Vad händer om man kör för tung släpvagn?

Straffrättsligt innebär olovlig körning med "fel" släp att du kommer att dömas till böter. När domen vunnit laga kraft är det upp till Transportstyrelsen att bedöma om det finns skäl att återkalla körkortet.

Vad händer om man kör för tungt?

Lawline svarar Straffrättsligt innebär olovlig körning med "fel" släp att du kommer att dömas till böter. När domen vunnit laga kraft är det upp till Transportstyrelsen att bedöma om det finns skäl att återkalla körkortet.

Hur mycket får en 4 axlig lastbil väga?

En treaxlig lastbil kan till exempel nå 29 tons bruttovikt på BK4 vid axelavståndet 5,6 meter. 4-axliga lastbilar kan byggas med trippelboggi och uppnå 34 ton på BK4 eller med dubbla framaxlar och då nå 36 ton om axelavståndet är 7,2 m.

Vem ska betala Överlastavgifter lastbil?

Om en lastbil, buss eller släpvagn framförs på det allmänna vägnätet med högre vikt än vad som är tillåtet för vägen eller fordonet, är ägaren skyldig att betala överlastavgift.

Relaterade inlägg: