Hur kontrollerar du att kanylen inte hamnar i ett blodkärl?

Hur kontrollerar du att kanylen inte hamnar i ett blodkärl?

Hur kontrollerar du att kanylen inte hamnar i ett blodkärl?

Kontrollera att kanylens öga inte hamnat i ett blodkärl genom att aspirera-vrida kanylen och aspirera igen. Om kanylen hamnat i ett blodkärl, dra ut sprutan och byt kanyl. Aspirera igen innan injektionen ges.

Vad är intramuskulär?

En intramuskulär injektion innebär att läkemedlet sprutas in i en muskel. Därifrån tas det verksamma ämnet upp i blodet. Sedan sprids det i kroppen till det ställe det ska verka. Kortison och många vacciner är exempel på läkemedel som du kan få intramuskulärt.

Finns det nerver i musklerna?

Skelettmuskler består av en mängd muskelfibrer, som svarar på nervsignaler genom att kontrahera. Signalerna går från hjärna och ryggmärg, det centrala nervsystemet, via nerver till musklerna och vi får en rörelse i muskeln.

Vad är Sirva?

Vad är SIRVA? SIRVA står för Shoulder Injury Related to Vaccine Administration. Fenomenet innebär att vaccinationsnålen av misstag har stuckits in för högt upp på axeln och i stället för muskeln har vaccinet injicerats i en slemsäck eller sena.

Hur vanligt är Sirva?

I USA fick 476 personer ersättning med hänvisning till SIRVA , vilket ska ses mot bakgrund av de 100–150 miljoner doser influensavaccin som ges årligen.

Relaterade inlägg: