Varför tar man enalapril?

Varför tar man enalapril?

Varför tar man enalapril?

Enalapril tillhör en grupp läkemedel som kallas ACE-hämmare. Effekten av dessa läkemedel är att de sänker blodtrycket genom att vidga blodkärlen. Enalapril Sandoz används för att behandla förhöjt blodtryck (hypertoni). Det används även för att behandla ett hjärtproblem som ibland kallas hjärtsvikt.

Vad innebär ett högt blodvärde?

  • Ett högt blodvärde innebär en ökad mängd röda blodkroppar i blodet. Polycytemi är ett annat ord för högt antal röda blodkroppar. Polycytemi föreligger när: Hos kvinnor: blodvärdet (Hb) är över 160 g/L eller andelen röda blodkroppar (Htc) är över 0,48. Hos män: blodvärdet är över 165 g/L eller andelen röda blodkroppar är över 0,49.

Vad är ett högt blodsocker för kroppen?

  • Det är per definition ett onormalt högt blodsocker för kroppen. Gränserna vid blodsocker taget som stick i fingret är över 6,0 fastande eller över 8,7 efter måltid.

Vad är högt blodsocker på läkarspråk?

  • Högt blodsocker kallas hyperglykemi på läkarspråk. Det är per definition ett onormalt högt blodsocker för kroppen. Gränserna vid blodsocker taget som stick i fingret är över 6,0 fastande eller över 8,7 efter måltid. (Alla värden på denna sida är i mmol/L)

Vad är blodvärdet hos kvinnor?

  • Hos kvinnor: blodvärdet (Hb) är över 160 g/L eller andelen röda blodkroppar (Htc) är över 0,48 Hos män: blodvärdet är över 165 g/L eller andelen röda blodkroppar är över 0,49

Relaterade inlägg: