Får barn automatiskt svenskt medborgarskap?

Får barn automatiskt svenskt medborgarskap?

Får barn automatiskt svenskt medborgarskap?

Ett barn till en svensk far och en utländsk mor blir alltid svensk medborgare om barnet föds i Sverige. Är pappan gift med mamman får barnet svenskt medborgarskap vid födelsen oavsett var i världen barnet föds.

Får man medborgarskap i det landet man föds i?

Barn som föds i Sverige får samma medborgarskap som föräldrarna har. Om barnets föräldrar är medborgare i ett land utanför EU måste föräldrarna ansöka om uppehållstillstånd för barnet.

Måste man registrera barn?

När ett barn föds i Sverige ska födelsen anmälas till Skatteverket. I de flesta fall anmäls födelsen av en barnmorska på det sjukhus där barnet är fött. Om barnet föds hemma är det barnmorskan som är med vid förlossningen som ska anmäla födelsen till Skatteverket.

Vad kostar det att ansöka om svenskt medborgarskap för barn?

Avgifter för ansökan och anmälan om svenskt medborgarskap
Typ av anmälanAvgift
Anmälan för barn under 18 år175 kr
Anmälan för personer mellan 18 och 21 år175 kr
Återfå svenskt medborgarskap175 kr
Återfå svenskt medborgarskap som du förlorat före 2001475 kr

Vad händer om man inte fyller i faderskap?

Om ingen bekräftar faderskapet ska socialnämnden genomföra en faderskapsutredning som sedan kan sluta i att faderskapet fastställs genom dom. Socialnämnden är således skyldiga att utreda vem som är fader till barnet. Utredningen görs bland annat genom DNA-test.

När ansöka om svenskt medborgarskap?

Ansök om medborgarskap – för dig som är vuxen

  1. ha fyllt 18 år.
  2. kunna styrka din identitet (läs mer om styrkt identitet)
  3. ha uppfyllt kraven för hemvist vilket innebär att du ska ha bott i Sverige en viss tid (läs mer om kraven för hemvist)
  4. ha levt ett skötsamt liv i Sverige (läs mer om ett skötsamt liv)

Relaterade inlägg: