Vad innebär förhöjt ALP?

Vad innebär förhöjt ALP?

Vad innebär förhöjt ALP?

Ett förhöjt ALP-värde kan ses vid många olika sjukdomar och tillstånd. De vanligaste är tillstånd som påverkar lever och gallvägar, t. ex. gallvägshinder (framförallt gallsten som har fastnat), infektioner i levern, fettlever, läkemedelspåverkan, reumatisk sjukdom, diabetes eller glutenintolerans.

Vad ska ALP värdet ligga på?

Noterbart är också att vissa laboratorier inte anger en nedre referensgräns för P-ALP, dvs P-ALP-aktivitet på 0,0 µkat/l rapporteras som »inom referensintervallet«.

Vad visar ALP prov?

ALP är ett enzym1. som används för analys av lever- och gallvägsproblematik. ALP (alkaliskt fosfatas2.) är ett enzym1. som återfinns i hela kroppen men främst i lever och skelett. ALP mäts ofta tillsammans med andra leverenzymer och leverrelaterade ämnen för en komplett leverscreening.

Vad är P -- alkaliskt fosfatas ALP?

Höga värden ALP förekommer främst vid sjukdomar med lever- eller skelettpåverkan. Konstant förhöjda värden av ALP utan påvisbar lever-, skelett- eller tarmsjukdom ses vid cirkulerande komplex mellan ALP och immunoglobuliner, s.k. makro-ALP.

Vad betyder provsvar P ALP?

- Rutinprov vid diagnostik och uppföljning av leversjukdom. - Misstanke på levermetastaser eller skelettsjukdom med ökad osteoblastaktivitet.

Vad är ALP?

ALP är förkortningen för enzymet alkaliskt fosfatas som framför allt finns i lever, gallvägar och ben. Det är därför vanligt att mäta ALP när leverns, de tillhörande gallvägarnas samt skelettets hälsa undersöks. Ett högt ALP-värde kan indikera olika sjukdomsprocesser hos lever, gallvägar eller skelett.

Är ALP ett ord?

alp, Spegel 1685, plural (om Alperna), från nyhögtyska alpe; jämför latin alpes; ytterst ett keltiskt lånord, möjligen 'de vita' (jämför latin albus, vit).

Är det farligt med för höga levervärden?

Höga värden av ALAT och ASAT är ofta tillfälliga och går över av sig själv. Ibland kan höga värden vara ett symtom på en allvarlig sjukdom. Därför brukar man få göra undersökningar vid olika tillfällen. Du kan till exempel få lämna fler blodprover eller bli undersökt med ultraljud.

Relaterade inlägg: