Vad händer med Sverige om Golfströmmen försvinner?

Vad händer med Sverige om Golfströmmen försvinner?

Vad händer med Sverige om Golfströmmen försvinner?

Utan Golfströmmen skulle temperaturen enligt sjunka med 5–10 grader i Norden. Det skulle innebära temperaturer ner till -50 grader i delar av Sverige men också fler vinterstormar och torrare somrar.

Hur påverkar Atlanten klimatet?

Golfströmmen och dess förlängning transporterar stora mängder tropisk värme till nordliga delar av Atlanten. Under vintern avges värmen till luften ovan havet vilket resulterar i milda vintrar även på väldigt nordliga breddgrader.

När dör Golfströmmen?

Extremt kalla vintrar, värmeböljor och torka på sommaren blev konsekvenserna för 12 000 år sedan då Golfströmmen försvagades markant. I princip skulle en liknande situation kunna inträffa idag enligt en ny studie som publicerats i Nature Communication.

Kan Golfströmmen försvinna?

Issmältning och mer regn påverkar havsströmmarna I sin tur skulle då mindre varmt vatten att röra sig upp med Golfströmmen. Forskarna anser dock att det inte är troligt att Golfströmmen stannar av helt under detta århundrade utan att den endast blir svagare.

När slutar Golfströmmen?

Enligt forskningsrapporter är Golfströmmen svagare idag än på över tusen år (forskningsrapport). Försvagningen har enligt samma forskningsrapporter att göra med den globala uppvärmningen (forskningsrapport).

När kommer Golfströmmen stanna?

2021-04-01 Med jämna mellanrum kan man läsa nyheter om forskare som varnar för att Golfströmmen är på väg att stanna, med ett betydligt kallare klimat här i Skandinavien som följd.

Vilka hav går Golfströmmen igenom?

Golfströmmen startar med att uppvärmt vatten från Mexikanska golfen med hjälp av vinden flyter norrut, längs Nordamerikas östkust, genom Atlanten och vidare norrut. Detta är en följd av att kallt, salt vatten sjunker till havsbottnen i Norra ishavet.

Hur många grader är Golfströmmen?

Eftersom vattnet i Golfströmmen har en medeltemperatur på +25 grader Celsius när det börjar sin resa är det förståeligt att det varma vattnet påverkar klimatet i de länder som strömmen passerar.

Hur mycket värmer Golfströmmen Sverige?

ha nästan 5 grader kallare temperatur om det inte vore för Golfströmmen och Sverige skulle bara ha någon grad kallare än Storbritannien.

Relaterade inlägg: