Kan man plugga heltid och jobba heltid?

Kan man plugga heltid och jobba heltid?

Kan man plugga heltid och jobba heltid?

Det är fullt möjligt. Jag har nämligen själv pluggat på 100% medan jag hade ett heltidsjobb. Du bör dock vara medveten om att det stundvis kommer vara påfrestande. Ibland kommer du behöva trixa lite med tiderna för att genomföra en distansutbildning.

Hur mycket är fribeloppet?

Du får ha inkomster upp till ett visst belopp utan att dina studiemedel påverkas. Detta belopp kallas för fribelopp. Om du till exempel studerar på heltid i 20 veckor på våren och 20 veckor på hösten kan du ha inkomster upp till 93 561 kronor under januari–juni och lika mycket i juli–december.

Kan man studera och jobba samtidigt?

Det är också tillåtet att studera på deltid och sprida ut veckorna. Som lägst 20 procent av en heltid. Om man pluggar samtidigt som man jobbar måste man avstå arbete i samma omfattning som man studerar.

Kan man få CSN även om man jobbar?

Om du har inkomster över fribeloppet så kan du inte lika mycket bidrag och lån från CSN. Om din inkomst ändras i förhållande till fribeloppet ska du därför meddela det till oss.

Är CSN fribelopp brutto eller netto?

Fribelopp och din inkomst är före skatt, bruttoinkomst.

Relaterade inlägg: