Vad gäller om en svensk medborgare bor i utlandet och avlider?

Vad gäller om en svensk medborgare bor i utlandet och avlider?

Vad gäller om en svensk medborgare bor i utlandet och avlider?

Om en svensk avlider utomlands, kan ambassaden bistå anhöriga dels med råd och information om hur man ska gå till väga, dels med att ta fram nödvändiga dokument för hemtransport och för registrering av dödsfallet hos Skatteverket.

Vad är ett dödsfallsintyg med Släktutredning?

Ett dödsfallsintyg med släktutredning visar när en person avled och vilka efterlevande personen har. Nuvarande och tidigare maka/make samt barn presenteras. Om något av barnen inte lever längre så visas barnbarn om det finns sådana.

Hur många svenskar dör utomlands varje år?

Ungefär 1 400 svenskar som dör utomlands varje år kommer in i Utrikesdepartementets system. Folk reser mer och antalet dödsfall ökar med drygt 10 procent per år.

När en förälder dör utomlands?

Ta kontakt med Sveriges lokala ambassad eller konsulat i landet, alternativt UD hemma i Sverige. Ta reda på om det finns någon försäkring som täcker hemtransporten av den avlidne. Saknas försäkring måste hemtransporten ordnas av Lavendla International, i annat fall sköter försäkringsbolaget hemtransporten.

Hur lång tid tar en släktutredning?

Avgift. Släktutredning kostar 225kr per 15 minuter till utredningen är färdig.

Vad kostar en släktutredning?

En släktutredning som omfattar 5 generationer kostar sammanlagt 6 600:- kr inklusive moms. Släktutredningen redovisas vanligtvis i form av en pdf-fil. 2 första generationerna 440:- kr inklusive dig omfattar 7 familjer.

Hur många svenskar dör i Thailand varje år?

Enligt UD:s presstjänst dör omkring tusen svenskar utomlands årligen. Det gäller inte bara turister utan även svenska medborgare som bor i andra länder. Kaarlo Laakso, vice chef på Sveriges ambassad, berättar att ett åttiotal svenskar avlider i Thailand varje år.

Relaterade inlägg: