Får polisen gå in i mitt hus utan husrannsakan?

Får polisen gå in i mitt hus utan husrannsakan?

Får polisen gå in i mitt hus utan husrannsakan?

För att Polisen ska utföra en husrannsakan så krävs det att en misstanke om ett brott finns. Polisen ska anta att ett visst, specifikt, brott har skett- eller sker. Det brottet ska i sin tur hamna på en straffskala där en misstänkt kan dömas till fängelse - vilket också gäller för väldigt många olika brott.

Vad gör en spanare?

I arbetet som spanare är det viktigt att vara där det händer utan att väcka uppmärksamhet. Det är viktigt att kunna anpassa sig till olika miljöer och tempon. Eget initiativ och flexibilitet är viktigt hos varje individ samtidigt som samarbetsförmågan är nyckeln till framgång.

När behövs husrannsakan?

Av 28 kap. 1 § rättegångsbalken framgår att en husrannsakan får företas om det finns anledning att anta att brott har begåtts på vilket fängelse kan följa. Grundförutsättningen är alltså att fängelse ska finnas på straffskalan för att polisen ska få genomföra en husrannsakan.

När har polisen rätt att göra husrannsakan?

En huvudregel är att husrannsakan får bara ske hos någon som är skäligen misstänkt för ett brott som kan medföra fängelse, d.v.s. fängelse finns med i straffskalan. De flesta brott i Sverige har dock fängelse i straffskalan, t.o.m. ringa stöld (tidigare snatteri).

Hur mycket tjänar en spanare?

Löneskillnader mellan män och kvinnor
ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201732 400 kronor33 900 kronor
201834 400 kronor36 000 kronor
201934 300 kronor35 500 kronor
202036 200 kronor37 200 kronor

Relaterade inlägg: