Hur installerar man en Gårdspump?

Hur installerar man en Gårdspump?

Hur installerar man en Gårdspump?

Lossa bulten som sitter monterad överst på hävarmen, placera kolvstångens ögla mellan skruvhålen på hävarmen och sätt sedan fast bulten igen. Om Gårdspump Nr. 12 monteras och installeras på ett korrekt vis ska det inte krävas några vidare åtgärder. För bästa resultat bör dock pumpen användas då och då.

Hur fungerar en Gårdspump?

Ventilen fungerar på så sätt att när hävstången lyfts uppåt trycks kannan nedåt i cylinderhuset. Ventilläderklaffen utgör då ett motstånd som lyfter ventilen uppåt, vattnet flödar upp ovanför kannan och när man sedan för ner hävstången igen lyfts vattnet uppåt samtidigt som ett vaccum uppstår i cylinderhuset.

Hur gör man med en dränkbar pump?

En dränkbar pump är bra att ha om källaren blir översvämmad eller när din brunn, pool eller fontän ska tömmas på vatten. En dränkbar pump kan både stå på botten av en fontän, en dräneringsbrunn eller i en regntunna. Oavsett var den dränkbara pumpen placeras suger den in vatten och pumpar ut det via slangen.

Hur fungerar en Brunnspump?

Pumpen fungerar så här: handtaget förs uppåt och neråt. Rörelsen får kolven att röra sig neråt och uppåt i cylindern. När kolven rör sig uppåt stänger den övre backventilen medan den nedre kan öppnas och släppa igenom först luft och sedan vatten när röret är vattenfyllt.

Hur funkar en Akvariepump?

En pump fungerar på lite olika sätt beroende på vilken typ det rör sig om. Men det är i stort sett alltid att den pumpar vatten att det rör på sig. Den kan sedan ha viktiga inslag som filter som renar vattnet som går runt. Pumpen drivs med elektricitet som kan hämtas från väggen eller ett batteri.

Vad är fördelarna med en dränkbar pump?

Fördelar med denna pumptyp är att den klarar att pumpa upp vätska från betydligt större djup än vad en sugande pump ovanför vätskenivån klarar, samt att pumptypen hindrar kavitation, ett problem som förknippas med en hög höjdskillnad mellan pumpen och vätskans yta.

Relaterade inlägg: