Hur får man serotonergt syndrom?

Hur får man serotonergt syndrom?

Hur får man serotonergt syndrom?

Serotonergt syndrom (SS) är ett potentiellt farligt tillstånd som beror på förhöjd aktivitet i serotonerga bansystem i hjärnan. Det orsakas av intag av läkemedel eller andra substanser som höjer den serotonerga aktiviteten och allvarlighetsgraden beror på hur mycket denna aktivitet är förhöjd.

Kan man ha för mycket dopamin i kroppen?

  • Det finns en del forskning som visar att man kan ha för mycket dopamin. Resultatet blir ofta att personen blir manisk, spänningssökande, våldsam och kan missbruka till exempel sex. För mycket dopamin i kroppen och jakten efter den sköna känslan som dopamin skapar i kroppen leder många till olika typer av missbruk.

Hur kan vi dela in dopamin i tre kategorier?

  • Vi kan dela in dopamin medicinen i tre kategorier: 1 Dopamin höjande medicin – Till exempel ADHD läkemedel 2 Dopamin sänkande medicin – Exempelvis antipsykotiska tillskott och mediciner 3 Dopamin balanserande / stabiliserande medicin – Till exempel schizofreni och bipolär sjukdom

Hur kan du öka dopamin naturligt?

  • Lättast sättet att öka dopamin är att ändra kosten. En balanserad kost med protein, vitaminer och mineraler hjälper dig med dopamin produktionen. Om du dessutom får i dig mycket probiotika och mjölksyrebakterier genom till exempel yoghurt, surkål eller kimchi är du på god väg att öka dopaminet naturligt.

Vad påverkar dopaminet i hjärnan?

  • Endorfin påverkar dopaminutsläppet i hjärnan vid till exempel träning eller massage. Ytterligare en annan signalsubstans, Oxytocin, påverkar både dopaminet och serotoninet i vår kropp. För att försöka hålla oss till dopaminet går vi inte in djupare på det här. Istället kan du läsa vår artikel om oxytocin om du är nyfiken.

Relaterade inlägg: