När är det värt att värdera om huset?

När är det värt att värdera om huset?

När är det värt att värdera om huset?

Även om du bott länge i ditt hus och inte planerar att flytta än så kan det vara värt att värdera om huset. Omvärderingen ger dig nämligen ett skriftligt bevis på marknadsvärdet vilket kan ge dig bättre förutsättningar att lägga om dina lån.

Hur vet man marknadsvärdet på ett hus?

För att fastställa marknadsvärdet används i första hand ortsprismetoden enligt 5 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen. Ortsprismetoden innebär att skatteverket använder sig av faktiska försäljningssiffror för liknande fastigheter på orten för att hjälpa uppskatta marknadsvärdet.

Vem kan värdera huset?

Att ta hjälp av en mäklare är det absolut vanligaste sättet att göra en omvärdering av en bostad. Mäklare är experter på omvärderingar av bostäder och vi rekommenderar därför att du anlitar en mäklare som hjälper dig att värdera bostaden.

Hur räknar man ut marknadsvärdet?

Man skall kunna använda taxeringsvärdet för att räkna ut marknadsvärdet då detta skall utgöra 75 procent av marknadsvärdet. Om ett hus till exempel har ett marknadsvärde på skall taxeringsvärdet avspegla detta och uppgå till 750 000 kr och det är alltså marknadsvärdet som värderingen skall grunda sig på.

Kan banken värdera huset?

Skriftlig: För att banken ska godkänna en omvärdering krävs oftast en skriftlig värdering. Det innebär att mäklaren analyserar bland annat bostadens läge, skick, med mera och ger ett uppskattat pris på bostadens marknadsvärde skriftligt i ett så kallad värderingsintyg.

Relaterade inlägg: