Hur tar man bort dubbletter i kontakter på iPhone?

Hur tar man bort dubbletter i kontakter på iPhone?

Hur tar man bort dubbletter i kontakter på iPhone?

Ta bort dubblerade kontakter

  1. Kopiera dina kontakter.
  2. Öppna Kontakter.
  3. Välj Kort > Leta efter dubbletter på menyn Kort.
  4. Klicka på Slå ihop när du får frågan.
  5. Upprepa steg 2 och 3 tills inga fler dubbletter kvarstår.
  6. Kopiera dina iCloud-kontakter igen.

Varför blir det dubbla Kontakter?

Det kan vara så att du har kontakterna i både iCloud och lokalt på telefonen. Då får man dubletter.

Varför har jag dubbla Kontakter i min iPhone?

När du har kontakter från flera källor så kanske du får flera poster för samma person i Kontakter. Kontakter som har samma namn länkas och visas som en enda samlad kontakt i listan, så att de inte visas flera gånger i listan med alla kontakter.

Varför har jag dubbla kontakter i iPhone?

När du har kontakter från flera källor så kanske du får flera poster för samma person i Kontakter. Kontakter som har samma namn länkas och visas som en enda samlad kontakt i listan, så att de inte visas flera gånger i listan med alla kontakter.

Varför har jag dubbla Kontakter iPhone?

När du har kontakter från flera källor så kanske du får flera poster för samma person i Kontakter. Kontakter som har samma namn länkas och visas som en enda samlad kontakt i listan, så att de inte visas flera gånger i listan med alla kontakter.

Relaterade inlägg: