Måste jag acceptera utgång pris som säljare?

Måste jag acceptera utgång pris som säljare?

Måste jag acceptera utgång pris som säljare?

Säljaren måste därför inte sälja bostaden till utgångspriset utan har fri prövningsrätt. Det betyder att säljaren har rätt att välja vem bostaden ska säljas till och till vilket pris. Att sätta rätt utgångspris är viktigt och kan vara avgörande för hela bostadsaffären.

Vad är borttagen före visning?

Om en bostad blir såld innan sista visningen har ägt rum finns funktionen “Borttagen före visning”. Denna markering är till för att tydliggöra för spekulanter att bostaden blivit borttagen, och att visningarna är inställda.

Hur många lägenheter får man köpa och sälja per år?

Man kan köpa och sälja ett obegränsat antal lägenheter per år men bedömer Skatteverket att det är en näringsverksamhet, att den som driver verksamheten gör det yrkesmässigt, självständigt och med ett vinstsyfte, beskattas man som en näringsidkare.

Varför blir hus borttagna före visning?

När en bostadsannons har markerats med ”Borttagen före visning” så har mäklaren plockat ner annonsen innan de planerade visningstillfällena. En anledning till detta kan vara att bostadsäljaren av något skäl har ångrat sig och inte länge vill sälja bostaden eller att de åtminstone vill skjuta på försäljningen.

Vad är ett bra Förhandsbud?

Förhandsbudet behöver oftast vara över det angivna utgångspriset för att säljaren skall vara beredd att avstå från en eventuell budgivning efter den ordinarie visningen. Hur mycket högre bud som krävs varierar från fall till fall.

Relaterade inlägg: