Vad är Bronsdiabetes?

Vad är Bronsdiabetes?

Vad är Bronsdiabetes?

Bronsdiabetes. Hemokromatos är en ärftlig sjukdom där kroppen inte förmår att göra sig av med det överskott av järn vi får via maten. Istället lagras järnet upp i kroppens vävnader, till exempel i hypofysen, levern, hjärtat och i bukspottkörteln. Därför kallades hemokromatos tidigare ibland för ”bronsdiabetes”.

Kan man dö av hemokromatos?

Obehandlad kan sjukdomen, i värsta fall, leda till skrumplever. Även bukspottkörteln kan drabbas, vilket kan leda till sockersjuka. Hjärtbesvär förekommer, men är sällsynt och ses endast vid grava fall av hemokromatos.

Hur diagnostisera hemokromatos?

Hur upptäcks hemokromatos? Genom att kontrollera två blodprover, ferritin och järnmättnad, kan man se om det finns misstanke på hemokromatos. Det första provet avspeglar kroppens järndepåer, det senare visar på järnhalten i blodet. Dessa prover är enkla att ta till exempel på en vårdcentral.

Vem utreder hemokromatos?

Behandling: Remiss hematolog/gastroenterolog för utredning och behandling (via blodcentral) i form av upprepade flebotomier. Behandlingen följs med Hb, Ferritin (bör ligga runt 30 µg/l), järnmättnad.

Varför får man hemokromatos?

Hemokromatos är en ärftlig leversjukdom som leder till att man tar upp för mycket järn från födan och som efter många år kan leda till järnöverskott i kroppen. Man måste ärva anlaget från båda sina föräldrar för att utveckla hemokromatos.

Relaterade inlägg: