Vad är Skafoideumfraktur?

Vad är Skafoideumfraktur?

Vad är Skafoideumfraktur?

Skafoideumfraktur är den tredje vanligaste frakturen i handledsnivå (efter distal radiusfraktur och distal ulnafraktur), den vanligaste i karpus och står totalt för 2 procent av alla frakturer i kroppen.

Vad är det för skillnad på en öppen och en sluten fraktur?

En fraktur kan vara öppen eller sluten. Vid öppna frakturer går huden sönder och benet kan sticka ut. Vid slutna frakturer finns det risk för inre blödningar.

Vad händer i kroppen vid benbrott?

Benbrottet läker Läkningen av det brutna benet i handleden eller underarmen sker genom att det bildas mjukt ben runt benbrottet som ger stabilitet. I början kan det kännas som en hård knöl, men det mjukare benet ombildas inom ett år till vanlig benvävnad.

Vad är Skafoideum?

En obehandlad eller felbehandlad fraktur kan leda till posttraumatisk artros med dålig rörlighet och svåra smärtor. En reproducerbar och effektiv handläggningsrutin är därför av största vikt. Skafoideum är ett vridet ben med stor ledyta och är till 80 % täckt med brosk.

Var sitter båtbenet i kroppen?

Båtbenet är ett av de små benen i handleden. Ett vanligt sätt att bryta båtbenet är att ramla och ta emot sig med handen. Läkningen kan ta lång tid, men det blir oftast helt bra till slut. Ett båtbensbrott gör oftast inte lika ont som ett handledsbrott.

Hur länge har man gips på brutet båtben?

Den vanligaste behandlingen av båtbensbrott är ett gips som sluter runt hela underarmen, handleden och större delen av tummen. Man brukar vara gipsad i ungefär sex veckor, men det kan ta längre tid innan skadan är helt läkt. En del kan behöva opereras. Då kan det ta upp till ett halvår innan du är helt bra igen.

Relaterade inlägg: