Hur länge får man vara i Sverige om man är EU-medborgare?

Hur länge får man vara i Sverige om man är EU-medborgare?

Hur länge får man vara i Sverige om man är EU-medborgare?

Medborgare från EU- och EES-länder Uppehållsrätt innebär att du som medborgare i ett EU-/EES-land kan vistas i Sverige i tre månader utan uppehållstillstånd. Om du uppfyller uppehållsrätten har du automatiskt uppehållsrätt i Sverige och behöver inte kontakta Migrationsverket.

Hur länge får man vara i Sverige som EU-medborgare?

Som medborgare i ett EU- eller EES-land har du alltid rätt att vistas och arbeta i Sverige i tre månader. Du kan alltså arbeta i Sverige även om du inte har ett personnummer. Om du saknar personnummer och ska arbeta i Sverige kan du ansöka om preliminär A-skatt.

Kan asylsökande få permanent uppehållstillstånd?

Du som har fått status som flykting får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i tre år. Efter tre år kan du förlängt uppehållstillstånd om du fortfarande behöver skydd. Ett förlängt uppehållstillstånd gäller i två år. Efter tre år har du också möjlighet att ansöka om ett permanent uppehållstillstånd.

Vad krävs för att få permanent uppehållstillstånd?

Huvudregeln är att du ska ha haft uppehållstillstånd i tre år innan du kan få permanent uppehållstillstånd. Undantag finns för de som har haft uppehållstillstånd som egna företagare, som kan få permanent uppehållstillstånd efter två år, och kvotflyktingar, som får permanent uppehållstillstånd vid sin första ansökan.

Hur länge kan man som EU-medborgare arbeta i Sverige utan att registrera sig hos Migrationsverket?

Ta med dig handlingar som visar att du har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd i minst ett år. Som medborgare i ett EU- eller EES-land har du alltid rätt att vistas och arbeta i Sverige i tre månader. Du kan alltså arbeta i Sverige även om du inte har ett personnummer.

Hur länge får en icke EU-medborgare stanna i Sverige?

Du som vill besöka Sverige längre tid än 90 dagar ska ansöka om ett uppehållstillstånd för besök. Om du befinner dig i Sverige och vill förlänga ditt besök så att det sammanlagt blir längre än 90 dagar ska du också ansöka om uppehållstillstånd för besök.

Relaterade inlägg: