Vad ska man tanka skotern med?

Vad ska man tanka skotern med?

Vad ska man tanka skotern med?

Direkt från instruktionsboken : On/Prem används när bränslet håller hög kvalitet. I sverige kan för närvarande både blyfri 95 oktan och blyfri 98 oktan användas i detta läge.

Hur mycket bensin får man ha med sig på skotern?

Kort kan man säga att utan ADR får man ta med sig 60l bensin i godkända förpackningar. Ska man ta med sig mer måste man ha ADR behörighet plus lite annat, då får man transportera max 333l. Är det inte så att vid över 333l så krävs det ADR-intyg, under 333l så är det enligt värdeberäknad mängd.

Vilken bensin till vattenskoter?

Enligt Seadoos manualer så rekommenderar de 95 oktanig bensin.

Vilka bilar kan köra på 98?

De fordon som inte är godkända för E10 kommer på de flesta bensinstationer kunna tanka 98-oktanig bensin som fortsättningsvis kommer att innehålla max 5 % etanol. Dessa pumpar kommer vara märkta E5. På Tanka innebär det efter 1 augusti GoEasyExtra bensin 98.

Kan man tanka både 95 och 98?

Det går bra att blanda hur du vill, tänk dock på att har du mycket 95 i tanken tjänar du ju inte så mycket på att tanka 98 då det blir utblandat med 95. Vill du få maximal skillnad måste du ju i princip ha så tom tank som möjligt och sen tanka fullt med 98.

Kan man köra skoter på E10?

Förutsättning för användandet av E10 bränsle är att man följer tillverkarens serviceprogram. Vespa E10 kan användas i skotrar försedda med en bränsleinsprutad motor större än 50 cm3. E10 kan ej användas i skotrar försedda med en motor på 50 cm3. i skotrar försedda med en förgasarmotor större än 50 cm3.

Hur mycket bensin får man transportera på släp?

När sådant gods utgörs av brandfarliga vätskor (exempelvis diesel, bensin och eldningsolja) som transporteras i återfyllningsbara behållare (förpackningar inom detaljhandeln), fyllda av eller åt privatpersoner, får mängden inte överstiga 60 l per behållare.

Vilka skotrar klarar E10?

Piaggio E10 kan användas i skotrar försedda med en bränsleinsprutad motor större än 50 cm3; med undantag för modeller Beverly 400-500 och X9 500 E10 kan ej användas i skotrar försedda med en motor på 50 cm3. i skotrar försedda med en förgasarmotor större än 50 cm3.

Relaterade inlägg: