Vilken färg är blixtar?

Vilken färg är blixtar?

Vilken färg är blixtar?

Blixten är i allmänhet vit eller vit med lite gul ton. Färgen kommer från de upphettade gaserna i luften; syre, kväve och vattenånga. Man har även noterat rödvioletta, blåaktiga eller gröna blixtar, vilket oftast torde bero på avståndet till blixten och skymmande regndroppar, hagel etc.

Vad händer om man badar och blixten slår ner?

Om du som badande inte dör av den elektriska stöten och värmen som blixten framkallar, kommer du troligen att svimma och drunkna. Om du däremot håller andan och dyker under ytan, kommer ett eventuellt blixtnedslag över dig inte att märkas. Det beror på att vatten är en utmärkt elektrisk ledare.

Hur långt bort kan man se en blixt?

Hur långt bort är åskan? När du ser blixten kan du räkna hur många sekunder det dröjer tills du hör åskan. Dela antalet sekunder med tre så får du fram hur många kilometer bort blixten är. Tar det 12 sekunder är blixten alltså 4 kilometer bort.

Hur många dör av blixten i världen?

I Sverige avlider någon enstaka person varje år på grund av blixtnedslag, enligt Uppsala akademiska sjukhus – en låg siffra med tanke på att blixten beräknas slå ned ungefär åtta miljoner gånger per dag på hela jordklotet. I Sverige ligger siffran på ungefär 100 000 gånger varje år.

Är det farligt att titta på TV när det åskar?

- I dag finns det betydligt fler tekniska prylar hemma som kan ta stryk. Dra ur alla stickproppar och antennkablar när åskan går. Om man har möjlighet bör man dra ur kontakten till TV, bredbandsmodem, telefoner och datorer redan innan ovädret bryter ut.

Relaterade inlägg: