Vilka undantag finns från upphovsmannens ensamrätt?

Vilka undantag finns från upphovsmannens ensamrätt?

Vilka undantag finns från upphovsmannens ensamrätt?

Det finns dock flera undantag i upphovsrättslagen till upphovsmannens ensamrätt till detta. Dessa kallas inskränkningar i upphovsrätten. Med stöd av inskränkningarna kan verket användas utan upphovsmannens samtycke. De vanligaste inskränkningarna i upphovsrätten gäller kopiering för privat bruk samt citat.

När räknas ett litterärt eller konstnärligt verk som tillgängligt för allmänheten?

Ett verk må icke ändras så, att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränkes; ej heller må verket göras tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang som är på angivet sätt kränkande för upphovsmannen.

När gäller upphovsrätten?

  • Upphovsrätten gäller under upphovsmannens livstid och under 70 år därefter. När upphovsmannen avlidit bestämmer arvingarna hur verket får användas. En av grundtankarna med upphovsrätt är att upphovsmannen ska få ersättning för sitt arbete.

Vad innebär den ideella upphovsrätten?

  • Den ideella upphovsrätten innebär främst att upphovsmannen har rätt att bli angiven som upphovsman när verket framförs eller används. Den ideella rätten behålls alltid av upphovsmannen.

Vad är rättigheten till en bild till en uppdragsgivare?

  • Den rättigheten styr över hur bilden får kopieras och huruvida den görs tillgänglig för allmänheten. När du säljer en bild till en uppdragsgivare så är det de ekonomiska rättigheterna ni avtalar om, hur köparen får använda och sprida din bild.

Relaterade inlägg: