Kan man dö av narkolepsi?

Kan man dö av narkolepsi?

Kan man dö av narkolepsi?

Hos personer med narkolepsi kan REM-sömnen komma onormalt snabbt. Det utlöser plötsliga sömnattacker med förlamningar och ibland även hallucinationer. Attackerna kommer ofta vid stillsamma eller monotona aktiviteter och kan vara mycket besvärande, och ibland direkt farliga eftersom de kan leda till olyckor.

Hur är det att leva med narkolepsi?

Att leva med narkolepsi handlar många gånger om att vänja sig vid ovissheten. Det går inte att på förhand säga när ett sjukdomssymtom ska komma. Sjukdomen medför stora sociala problem och begränsningar i det dagliga livet, i skolan och i arbetslivet.

Kan man ta körkort om man har narkolepsi?

Narkolepsi utgör enligt gällande bestämmelser hinder för innehav av samtliga behörigheter för körkort samt taxiförarlegitimation om förhållandena bedöms innebära en trafiksäkerhetsrisk.

Är narkolepsi ärftligt?

Narkolepsi beror oftast inte på gener, men nästan alla som får sjukdomen har en så kallad HLA-typ i sitt immunförsvar. Dessutom krävs någon form av yttre påverkan för att man ska få sjukdomen.

Får man köra bil när man har narkolepsi?

Narkolepsi utgör enligt gällande bestämmelser hinder för innehav av samtliga behörigheter för körkort samt taxiförarlegitimation om förhållandena bedöms innebära en trafiksäkerhetsrisk.

Finns det medicin mot narkolepsi?

Läkemedel. Centralstimulerande läkemedel som modafinil och metylfenidat kan användas för att lindra dagsömnighet. Antidepressiva läkemedel som t ex klomipramin och serotoninförstärkande läkemedel (SSRI-preparat) används för att förebygga kataplexiattacker. Mot hallucinationer används antidepressiva mediciner.

Får folk med narkolepsi ta körkort?

Narkolepsi utgör enligt gällande bestämmelser hinder för innehav av samtliga behörigheter för körkort samt taxiförarlegitimation om förhållandena bedöms innebära en trafiksäkerhetsrisk.

Relaterade inlägg: