Måste man redovisa varulager?

Måste man redovisa varulager?

Måste man redovisa varulager?

Om du driver en butik eller säljer varor i någon form har du som regel ett lager av produkter. En eller ett par gånger per år brukar en inventering av lagret göras. Detta för att bokföra upp värdet av de produkter man har i lagret som en tillgång i företaget. Lagret måste redovisas i ditt bokslut/deklaration.

Vad är utgående lagervärde?

När man summerar värdet av samtliga varor får man ett uträknat lagervärde. Processen då man räknar varorna kallas för lagerinventering. Varje enskild artikel räknas och sammanställs i ett lagersystem, vilket ger ett lagersaldo som är korrekt. Det finns olika metoder för att få fram de enskilda artiklarnas värde.

Hur Lagerförändring påverkar resultatet?

Om lagret minskar så ökar kostnaderna i företaget och resultatet blir sämre. Om lagret ökar så minskar kostnaderna i företaget och resultatet blir bättre. Lagerförändringar bokförs på 4990 som Mikael skriver. Glöm inte att göra avdrag för inkurrans med ca 3% i samband med lagervärdering.

Vad ska ingå i lagervärde?

Det finns ett antal rubriker som är vanliga i en balansräkning vad gäller varulager. Det handlar främst om råvaror och förnödenheter, varor under tillverkning, färdiga varor och handelsvaror, pågående arbete för annans räkning samt förskott till leverantörer.

Vad betyder ingående lagervärde?

Lagervärdet är det samlade dokumentet för de varor som verksamheten har i sitt lager. Varje enskild artikel värderas, antalet artiklar av samma typ räknas, och genom att multiplicera värdet med antalet artiklar, och summera produkterna av dessa multiplikationer, får man det sammanlagda lagervärdet.

Hur räknar man ut utgående varulager?

Grundregeln är att du beräknar lagrets värde till anskaffningsvärdet. Vid beräkningen av anskaffningsvärdet får du använda det pris exklusive moms som betalades vid det senaste inköpet av varan ifråga om det var ett normalpris.

Relaterade inlägg: