Vad gör myosin?

Vad gör myosin?

Vad gör myosin?

När en muskel aktiveras är det proteinerna myosin och aktin som arbetar. Myosinmolekyler tar tag i aktinmolekyler och drar, likt repdragning, i en process som får energi från användning av cellbränslet ATP.

Vad består myosin av?

Myosin: Består av två identiska tunga kedjor och två lätta kedjor. De tunga kedjorna sitter hoptvinnade. Små globulära projektioner på varje sida av en tung kedja bildar huvudena som har ATP-bindningsplatser, enzymatisk förmåga att hydrolysera ATP (ATPase activity) och förmåga att binda till aktin.

Vad är oxidativ kapacitet?

Mitokondrierna i skelettmuskulaturen hos friska individer har en respiratorisk förmåga som överträffar mängden syre som det kardiorespiratoriska systemet, det vill säga blodomlopp, lungor och hjärta, kan leverera till muskeln. Trots detta ökar uthållighetsträningen denna överkapacitet av mitokondrier.

Hur funkar Muskelkontraktion?

Kontraktionen kräver energi i form av ATP (adenosintrifosfat). Genom en process som kallas korsbryggecykeln kan sedan aktin och myosin "klättra" på varandra och på så sätt få sarkomeren (och därmed hela muskeln) att dras ihop. Kontraktionen kan antingen vara isometrisk eller isotonisk.

Hur bildas muskelceller?

Varje muskelcell utgör en muskelfiber, som innehåller myofibriller, som i sin tur innehåller långa kedjor av sarkomerer vilket är den enhet i cellen som gör så cellen kan dra ihop sig vilket är själva förutsättningen för muskelarbete. Muskelceller bildas ur myoblaster.

Relaterade inlägg: