Hur opereras meningiom?

Hur opereras meningiom?

Hur opereras meningiom?

Om tumörer av typen meningiom växer väl inkapslade och i en del av hjärnan som kirurgen kan komma åt, botas de praktiskt taget alltid. Men även denna godartade tumör växer ibland på ett sådant sätt att det är omöjligt att operera.

Varför får man Meningeom?

Tumören är i sig självt ofta godartad men kan ge svåra symptom på grund av sitt växtsätt och är i en del fall elakartad. Den uppkommer från hjärnhinnorna och det är vanligare att kvinnor drabbas. Kända riskfaktorer för att drabbas är högre doser av joniserande strålning som vid strålbehandling för cancer sjukdomar.

Vad beror meningiom på?

Spinala meningiom (syn: Meningioma, meningioma) är en vanligtvis godartad tumör i ryggraden. Denna tumör orsakas av degenerering av celler i arachnoid (ett hjärnlager). Maligna avvikelser är extremt sällsynta. Meningiom som sådant är inte en livshotande sjukdom, men det bör inte underskattas.

Hur vet man om en hjärntumör är godartad?

Godartade hjärntumörer Godartade tumörer sprider sig inte och växer inte in i annan vävnad. Ibland räcker det med regelbundna kontroller i stället för behandling. Du behöver behandling om den godartade tumören orsakar besvär. Ett exempel är om den växer, eftersom utrymmet är begränsat innanför skallbenet.

Är meningiom ärftligt?

Tidigare har Umeåforskare funnit att hjärntumörer kan vara ärftliga. I ett internationellt samarbete har man nu funnit en genetisk variation som medför ökad risk för en viss typ av hjärntumör, så kallat meningiom.

Kan meningiom komma tillbaka?

Ibland kan tumören inte tas bort helt. Då kan den komma tillbaka så att du behöver behandling igen. Ibland kan tumören visserligen tas bort helt, men behandlingen kan ge komplikationer.

Relaterade inlägg: