Hur får man fram HSA-ID?

Hur får man fram HSA-ID?

Hur får man fram HSA-ID?

Skriv sedan in https://test.siths.se i din webbläsare. Följ eventuella instruktioner. Under kolumnen HSA-ID (PRN) hittar du till HSA-ID. Ditt HSA-ID är den sifferserie som börjar med SE följt av en rad siffror.

Hur lång tid tar det att få Etjänstekort?

Man måste ha giltig legitimation med sig. Handläggningstid minst 1 månad. Student får ett pinkodskuvert till sin folkbokföringsadress. Student går till SAMMA kortstation som där fotot togs, tar med giltig legitimation samt pinkodskuvert, och hämtar sitt kort.

Hur fungerar Siths?

Stark autentisering innebär att en persons identitet kontrolleras två eller flera gånger innan åtkomst kan ges. I SITHS fall görs detta genom att varje person har en personlig e-legitimation och kan sin personliga pinkod. SITHS e-legitimation innehåller bland annat information om vem personen är och var den arbetar.

Vad är ett Hsaid?

Katalogtjänst HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om organisationer och personer inom vård och omsorg i Sverige. Informationen i HSA används i många tjänster för att invånare och personal ska kunna söka efter kontaktuppgifter och hitta rätt vård på nätet.

Vad är en HSA ID?

HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i Sveriges kommuner, regioner och privata vårdgivare.

Hur lång tid tar det att få ett Siths-kort?

Efter ca 2 veckor får du ett pinkodskuvert från Telia hemskickat till din folkbokföringsadress Din närmaste korthandläggare har då samtidigt fått ditt nya SITHS-kort och nu bokar du en tid för att hämta ut SITHS-kortet. Du som tillhör kortområde Sunderby sjukhus bokar tid i kalendern för uthämtning av ditt SITHS-kort.

Vad är e tjänstekort?

eTjänstekortet innehåller information om din tjänsteidentitet och kan användas för säker inloggning på datorer samt inloggning till journalsystem och administrativa system. Kortet kan också användas för privat kontakt med myndigheter, kommuner, organisationer och företag på internet.

Vad är vil?

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv.

Relaterade inlägg: