Vad kan hända om emittenten den som gett ut ett värdepapper inte fullföljer sina åtaganden?

Vad kan hända om emittenten den som gett ut ett värdepapper inte fullföljer sina åtaganden?

Vad kan hända om emittenten den som gett ut ett värdepapper inte fullföljer sina åtaganden?

Investeringar i börshandlade produkter innebär en kreditrisk. Det betyder att om emittenten, utfärdaren av produkten, skulle hamna på obestånd kan hela eller delar av din investering gå förlorad. Du som investerare bör därför göra en självständig bedömning om emittenten kan fullfölja sina åtaganden gentemot dig.

Kan en fond försvinna?

En fond kan även läggas ner, gå i konkurs eller liknande som gör att ditt innehav måste säljas. Vilken kurs du får handla fondandelarna till beror på när på dagen du har lagt din order och vad som gäller för din fond. Det beror på att handeln inte sker i realtid som i handel med aktier.

Vilka typer av avgifter brukar börshandlade produkter belastas med?

Förenklat kan man säga att du vid handel med börshandlade produkter betalar en eventuell courtageavgift, en spread och en avgift kopplad till att hålla produkten över natten. Beroende på hur du väljer att använda produkten exponeras du olika mycket mot de olika kostnaderna.

Kan man förlora allt i en fond?

Fonder har olika risknivåer. En fond kan ge bra avkastning, men du kan också förlora hela eller delar av ditt kapital. Det finns flera olika sorters fonder med olika risk och avkastningsmöjligheter.

När ska man byta ut sina fonder?

Det finns ingen regel för hur ofta man ska byta fonder men ofta räcker det med att se över sitt sparande någon gång per år. Många av Lannebos direktsparare har sparat i samma fonder sedan starten för 20 år sedan.

Vad kostar börshandlade?

När du handlar trackers betalar du en administrationsavgift. Avgiften tas ut dagligen i värdet på produkten och du hittar den på guidesidan för respektive produkt. I normala fall ligger avgiften på 0,5 % per år men den kan variera beroende på vilken produkt du handlar.

Relaterade inlägg: