Får man ljuga på sitt CV?

Får man ljuga på sitt CV?

Får man ljuga på sitt CV?

Med en tydlig process och med ett försäkrande av sanningshalten i den information som kandidaten ger ifrån sig kan vi på riktigt säga att vi gjorde allt för att säkerställa sanningen. Att ljuga om sitt CV och sina meriter kan långtgående konsekvenser även om personen i fråga inte arbetar inom säkerhetstjänsten.

Kan man ljuga om utbildning?

Utbildning och examen är också populärt att ljuga om. Det går dessutom att köpa falska examensbevis på nätet, även från svenska universitet. Därför föreslår Philip Jerlmyr att man går till källan och begär ut examensbevis eller annan dokumentation direkt från institutionen.

Kan arbetsgivare se ens betyg?

Utbildningshistorik kom på tredje plats – 60 procent av de arbetsgivare som gör bakgrundskontroller tar reda på om kandidaten verkligen har den utbildning hen säger sig ha. Det är däremot ovanligt att kolla kandidaternas inkomstuppgifter, frånvaro via Försäkringskassan eller privatekonomi.

Hur ofta ringer man referenser?

Det är vanligt att lämna minst två referenser varav minst en tidigare chef. Tänk på att referenserna du lämnar ska känna dig väl i arbetssammanhang och med fördel arbetat med dig dagligen.

Är arbetsgivaren skyldig att skriva Arbetsbetyg?

SVAR: Det finns ingen lagstadgad rätt till anställningsbetyg, däremot är det inte ovanligt att kollektivavtalen har regler som aktualiserar frågan. Det innebär att du kan ha rätt till ett betyg som visar vad du arbetat med och hur länge och i vissa fall även vitsord om det sätt på vilket arbetet har utförts.

Hur ska ett arbetsintyg se ut?

Vad ett arbetsgivarintyg ska innehålla Arbetstagarens personuppgifter. Fullständigt namn och personnummer måste finnas med. Anställningsform. Har den anställde en tillsvidareanställning, provanställning, behovsanställning eller handlar det om en tidsbegränsad anställning med ett satt slutdatum.

Kan man ta reda på om någon har examen?

På Universitetskanslerämbetets hemsida finns en lista på godkända svenska universitet. Här finns även kontaktuppgifter till alla universitet. Om man har funderingar på om kandidaters utländska utbildningsdokument är äkta kan man vända sig till avdelningen för bedömning av utländsk utbildning på UHR.

Relaterade inlägg: