Hur räknar man ut jämviktspriset?

Hur räknar man ut jämviktspriset?

Hur räknar man ut jämviktspriset?

Pris gånger kvantitet ger totala intäkter. Jämviktspris gånger jämviktskvantitet ger totala intäkter i jämvikt....Fråga 2.2 - Utbud & efterfrågan på DVD.
QdP
2042 - 20 = 22

Vilka anledningar kan det finnas till att priset på en vara eller tjänst är under Jämviktpriset?

På en fri marknad leder ett alltför högt pris till att efterfrågad kvantitet faller och att priset därför pressas ned mot sin jämviktsnivå; är priset för lågt kommer priset istället att stiga tills utbud och efterfrågan är i jämvikt.

Vad leder perfekt prisdiskriminering till?

Om företaget kan ta olika pris av olika konsumenter så blir lösningen som vid perfekt prisdiskriminering. Man sätter MC = D där D = MR. Man sätter den fasta avgiften = KÖ. Om alla konsumenter har likadan efterfråga så blir utfallet också som ovan.

Vad innebär att priser på en vara regleras?

Prisreglering, ibland priskontroll efter engelskans price control, är en statlig reglering, exempelvis en lag som förbjuder försäljare av en viss vara att sälja under ett visst pris (prisgolv) eller över ett visst pris (pristak).

Vad händer med efterfrågan om utbudet minskar?

Efterfrågekurvan visar ett negativt samband (fallande lutning) mellan pris (P, Price) och efterfrågad kvantitet (Q, Quantity) eftersom den följer: Lagen om efterfrågan (law of demand): Konsumenter köper mer av en vara om priset minskar och mindre om priset ökar.

Relaterade inlägg: