Vad händer om man bara har en kung kvar?

Vad händer om man bara har en kung kvar?

Vad händer om man bara har en kung kvar?

Kungen kan inte fångas, bara sättas i schack. Om en spelare inte kan få kungen att inte stå i schack, resulterar det i schackmatt, med en förlust av spelet. Schackpartier behöver inte sluta i schackmatt - endera spelaren kan ge upp om situationen ser hopplös ut. Spel kan också sluta med remi (oavgjort).

Får man göra rockad när man står i schack?

Det finns flera villkor för att man ska få göra rockad: kungen får inte stå i schack; man kan alltså inte undkomma en schack genom att rockera. varken kungen eller det torn som används för rockaden får ha flyttats tidigare under partiet.

Kan ersätta kungen?

Statschefens ställning. Under utlandsvistelser eller i händelse av sjukdom, ersätts kungen av en tillfällig riksföreståndare. Såsom sådan fungerar i första hand en medlem av kungahuset som fyllt 18 år och är arvsberättigad till tronen.

Har damer över sig?

Damen kan förflytta sig ett valfritt antal rutor vertikalt, horisontellt eller diagonalt (i en rak linje), utan att hoppa över någon av motståndarens eller ens egna pjäser. Det betyder att damen är som en kombination av ett torn och en löpare.

När inget drag kan ske?

När en spelare hotar att slå kungen i nästa drag kan denne säga schack. Detta är dock frivilligt, och förekommer relativt sällan i tävlingspartier. När kungen står i schack måste spelaren göra ett drag som hindrar schacken. Inga drag som lämnar kungen hotad är tillåtna.

När inga drag kan ske?

Patt är en ställning i schack där spelaren som är vid draget inte kan göra något giltigt drag men inte heller står i schack. Man får inte stå över något drag i schack och ställningen innebär därför att partiet omedelbart slutar oavgjort (remi), oavsett vilka styrkeförhållanden som för tillfället råder på brädet.

Relaterade inlägg: