Kan man dö av ketoacidos?

Kan man dö av ketoacidos?

Kan man dö av ketoacidos?

Ketoacidos är ett allvarligt tillstånd som kan bli livshotande. När cellerna inte får någon energi från blodsockret förbränner de i stället kroppsfettet. Ketoner kallas en typ av syror som bildas om cellerna förbränner mycket fett. För mycket ketoner kan leda till ketoacidos och skada kroppen.

Vad är vanliga symtom på diabetes typ 2?

  • Vanliga symtom är bland annat trötthet och att du behöver kissa oftare. Symtomen kommer ofta långsamt och kan ibland vara svåra att märka. Du kan göra mycket själv för att sänka blodsockervärdet, men ibland behövs läkemedel. Diabetes typ Vårdguiden. Till sidans huvudinnehåll.

Vilka är de vanliga följdsjukdomarna vid typ 2-diabetes?

  • De vanliga följdsjukdomarna vid obehandlad typ 2-diabetes är de kroniska komplikationerna som delas in i mikro- och makrovaskulära komplikationer. Vid mikrovaskulära komplikationer uppstår farliga kärlförändringar i de små blodkärlen som försörjer kroppen med syrerikt blod och energi.

Vad är komplikationer vid typ 1-diabetes?

  • Plötsliga komplikationer vid typ 1-diabetes Plötsliga komplikationer beror på att man har alltför höga eller alltför låga blodsockervärden. Om man har kraftigt förhöjda blodsockervärden kan man få syraförgiftning, ketoacidos. Om blodsockervärdet blir alltför lågt kan resultatet bli insulinkänning.

Vad är riktlinjerna för diabetes typ 2?

  • Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för hur diabetes typ 2 och en rad andra kroniska sjukdomar bör utredas och behandlas. Riktlinjerna innehåller rekommendationer till hälso- och sjukvården om vissa undersökningar och behandlingar som kan vara aktuella för att ta hand om dig som har diabetes typ 2.

Relaterade inlägg: