Vad händer om man inte behandlar lunginflammation?

Vad händer om man inte behandlar lunginflammation?

Vad händer om man inte behandlar lunginflammation?

Om infektionen inte behandlas kan den orsaka allvarlig syrebrist i kroppen. Infektionen gör även att slemhinnan i luftvägarna svullnar. Det gäller särskilt barn upp till sju år eftersom de har smala andningsvägar. När det då blir trängre i luftrören kan sjuka barn få väsande och pipande andning.

Hur kan man förebygga lunginflammation?

  • Förebygga lunginflammation Att leva ett aktivt liv med lagom mängd motion, goda mat- och sömnvanor förbättrar kroppens försvar mot infektioner i allmänhet. Att inte röka är också viktigt då rökning generellt sett sänker infektionsskyddet. Långvarig stress kan däremot försämra immunförsvaret.

Vad orsakar lunginflammation hos unga vuxna?

  • Hos unga vuxna orsakas lunginflammation ofta av mykoplasma. Även olika virus, som exempelvis influensavirus och RS-virus, kan orsaka lunginflammation. Lunginflammation smittar genom droppsmitta, när man är nära en person som hostar eller nyser.

Vad är symtom på lunginflammation hos äldre?

  • Lunginflammation hos äldre, redan sjuka och personer med sänkt immunförsvar kan ge svårare sjukdom och kräva vård på sjukhus. Vanliga symtom vid lunginflammation är: att det gör ont i bröstet när du andas eller hostar; hosta, som kan innebära att du hostar upp slem;

Hur ofta får du ett blodprov om du har lunginflammation?

  • Du får ofta lämna ett blodprov som kallas CRPom läkaren misstänker att du har lunginflammation. Det är ett test för att mäta graden av inflammation. Ibland mäts din syrehalt i blodet med en apparat som sätts på ditt finger. Där mäts ditt blods syresättning vilket kan betyda att du har lunginflammation.

Relaterade inlägg: