Är det farligt att få bensin i munnen?

Är det farligt att få bensin i munnen?

Är det farligt att få bensin i munnen?

Bensin kan vara mycket farligt om ett barn smakar på det. Bensin kan lätt glida ner i luftvägarna och ge kemisk lunginflammation, det finns också risk för medvetande- och hjärtpåverkan.

Vad kan hända om man får bensin i ögonen?

Ring 112 så snart du kan och begär Giftinformationscentralen. Fortsätt skölj ögat i minst femton minuter. Du bör om möjligt skölja ögat under transporten till akutmottagningen, om du rekommenderas att åka akut till sjukhus.

Vad kan hända om man luktar på bensin?

Ett långvarigt användande kan ge hjärnskador, skador på lever, njurar och andra organ. Symptom på att du har sniffat eller boffat är minskad muskelkontroll, sämre reflexer, skrattattacker, hallucinationer, hosta, rinnande näsa, huvudvärk, trötthet och lättretlighet.

Vad är farligt med diesel?

Diesel är energieffektivare än bensin vilket betyder att varje förbränd liter diesel släpper ut mindre koldioxid än motsvarande mängd bensin. Tyvärr släpper diesel vid förbränning också ut partiklar och kväveoxider som är skadliga för människor.

Kan man ha bensin i en vattendunk?

Att lagra i fel behållare, i för stora mängder och på fel ställe kan få, och har fått allvarliga konsekvenser så det är inget man bör slarva med. Man får bara lagra bensin i behållare som är godkända för bensin, och dessutom inte i hur stora mänder som helst hur som helst.

Relaterade inlägg: