Vad kan hända om man har för låg vätskenivå i batteriet?

Vad kan hända om man har för låg vätskenivå i batteriet?

Vad kan hända om man har för låg vätskenivå i batteriet?

Det som händer vid låg vätskenivå är att den del av cellplattan som ligger ovanför syran oxiderar vid kontakt med luften, sedan blir den oxiderade delen "död" (obrukbar). Man kan få igång batteriet ett litet tag om man har tur, men det kommer i så fall att pajja ganska fort.

Vad händer med plattorna i ett blybatteri med för låg elektrolytnivå?

Om batteriet saknar elektrolyt över hela plattan förstörs det på kort tid. Att nivån i batteriet sjunker kan bero på för kraftig laddning, sprickor i batteriet eller att vätskan med tiden dunstar bort. Vanligt kranvatten innehåller ämnen som är skadliga för batteriet.

När skall påfyllning av vätska ske?

När skall man fylla på batterivatten, före eller efter laddning? Batterivatten skall fyllas EFTER laddning om inte plattorna exponeras. Om plattorna syns och är torra skall man fylla destillerat avjoniserat vatten endast så mycket att dessa täcker plattorna.

Vad fyller man på ett batteri med?

Om man behöver fyllabatteriet med vätska. Vilken vätska ska man fylla på med? I dag är de flesta batterier underhållsfria, men om ditt batteri inte är det och behöver fyllas på så ska du använda destillerat vatten.

Vilken vätska ska användas vid påfyllning av ett batteri?

Bilbatteri. Bilbatteriet lagrar ström åt alla eldrivna saker i bilen, till exempel radion och startmotorn. Du kontrollerar batteriet genom att titta på vätskenivån i det (finns oftast MAX-/MIN-nivåer). Är nivåerna för låga fyller du på batteriet med destillerat vatten.

Vilken vätska ska fyllas på här?

Vilken vätska ska man fylla med? I dag är de flesta batterier underhållsfria, men om ditt batteri inte är det och behöver fyllas påska du använda destillerat vatten.

Relaterade inlägg: