Är det möjligt att resa till Nordkorea?

Är det möjligt att resa till Nordkorea?

Är det möjligt att resa till Nordkorea?

In- och utresebestämmelser. Svenska medborgare behöver visering för att resa till Nordkorea. Enskilda personer beviljas normalt inte visering, utan framförallt personer som deltar i en gruppresa eller har bjudits in av en koreansk motpart.

Vem har makten i Nordkorea?

Nordkoreas auktoritäre ledare Kim Jong-Un utövar en mycket stor kontroll över landet, där det kommunistiska Arbetarpartiet dominerar statsapparaten och militären länge haft en viktig roll. En sällsam personkult har byggts upp kring honom, fadern Kim Jong-Il samt farfadern och landets första ledare Kim Il-Sung.

När blev Nordkorea självständigt?

Efter valet i maj 1948 utropades i augusti en ny stat i söder – Republiken Korea. Samma månad arrangerades val till en folkförsamling i norra Korea och den 9 september 1948 bildades Demokratiska folkrepubliken Korea.

Vad hände 27 juli 1953?

Koreakriget är en pågående väpnad konflikt på Koreahalvön som startade den . I praktiken upphörde dock krigshandlingarna i samband med att vapenstillestånd ingicks den .

Hur gammal måste man vara för att rösta i Nordkorea?

Enligt Nordkoreas författning är samtliga medborgare över 17 års ålder röstberättigade och val skall hållas vart femte år på lokal, regional och nationell nivå. Man har inte obligatoriskt valdeltagande enligt lag men kandidater räknas enbart som valda om över hälften av alla röstberättigade i valkretsen i fråga deltar.

Relaterade inlägg: