Kan bostadsrättsförening neka renovering?

Kan bostadsrättsförening neka renovering?

Kan bostadsrättsförening neka renovering?

Om du vill genomföra en renovering som inte bara är kosmetisk så måste du alltså kontakta styrelsen för bostadsrättsföreningen för att ansöka om tillstånd. Enligt svensk lag så får föreningen inte vägra dig ett tillstånd om det du vill göra inte kommer att orsaka skador eller vara en olägenhet för föreningen.

Hur lång tid innan tillträde?

Det finns dock tidsintervaller som är mer normala än andra: Hus = Normal tid mellan kontrakt & tillträde är 3-5 månader för hus. Bostadsrätt = Normal tid mellan kontrakt & tillträde är 1-4 månader för bostadsrätter.

Vilka tider får man renovera i bostadsrätt?

Man kan i princip renovera vilka tider man vill. Styrelsen får inte använda några sanktioner för att hindra er. Men det är viktigt att tänka på att det är olämpligt att slipa, borra i flera timmar utan uppehåll eller göra sådant som kan vara störande tidigt på morgonen eller sent på kvällen.

Kan föreningen kräva Våtrumsintyg?

"Nej, detta är inte detaljreglerat i lagen 7 kap. 7 § bostadsrättslagen. Styrelsen har endast rätt att neka en åtgärd om den är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Dock ska medlemmen enligt praxis tillhandahålla ett beslutsunderlag."

Vem äger golvbrunnen i en bostadsrätt?

Enligt våra stadgar som är av gammal standard finns en paragraf som säger att väsentliga förändringar inte får vidtas utan att meddela styrelsen och att allt ska vara fackmannamässigt utfört. Och i paragrafen som behandlar bostadsrättsinnehavarens skyldigheter står att denne ansvarar för golvbrunn inklusive klämring.

När får man börja renovera i lägenhet?

Man kan i princip renovera vilka tider man vill. Styrelsen får inte använda några sanktioner för att hindra er. Men det är viktigt att tänka på att det är olämpligt att slipa, borra i flera timmar utan uppehåll eller göra sådant som kan vara störande tidigt på morgonen eller sent på kvällen.

Relaterade inlägg: